1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. rész

Monitorszervízben megszólal a telefon:
- Halló! Van itt egy rosz monitor.
- CGA monitor?
- Nem saját!

-Miért keverik össze az infósok a Hellovint a karácsonnyal?
-Mert okt. 31 egyenlő dec. 25 el.

- Jean, a puskámat! Lőni akarok.
- De uram, az egész ház alszik.
- Nem baj, Jean. Majd lábujjhegyen lövök.

- Forró a trombita, Jean?
- Nem forró, uram.
- Akkor miért fújják?

- Jean, esik az eső?
- Esik, uram!
- Akkor vigye a halakat sétálni.

- Mondja, Jean, hány fok van idebent?
- Húsz fok van, uram.
- És odakint?
- Két fok, uram.
- Akkor nyissa ki az ablakot, Jean, hadd jöjjön be az a kettő is.

- Megetette a papagájt, Jean?
- Igen, uram.
- Mivel?
- A macskával.

- Jean, kifutott a tej.
- Az lehetetlen, uram. Hisz csukva van az ajtó.

- Miért tette az újságot a hűtőszekrénybe, Jean?
- Hogy a hírek frissek maradjanak, uram.

- Jean, hozza a lemezvágó ollót!
- Minek, uram?
- Hogy pléhpofát vághassak.

- Jean, látja azokat a legyeket a falon?
- Látom, uram.
- Akkor menjen oda hozzájuk, és közölje velük, hogy hess!

- Jean, van a kertben zöld ág?
- Van uram.
- Akkor hozzon be egyet.
- Mi célból, uram?
- Hogy zöldágra vergődjek.

- Jean, fusson előttem egy égő gyerty val.
- Minek, uram?
- Hogy fény–ző legyek.

- Rakjon ki a p zsitra p rn kat, Jean.
- Mire jó az, uram?
- Hogy az eső, ha esik, meg ne üsse mag t.

- Fogjon be a hintóba egy zebr t, Jean!
- Miért pont zebr t, uram?
- Hogy strafkocsi legyen.

- Rendezzünk be egy mozit a folyosón, Jean.
- Nem lehet, uram, a folyosó túl keskeny.
- Sebaj, Jean. Majd keskenyfilmeket vetítünk.

- Jean, hívjon fogorvost!
- Kihez, uram?
- A fés–mhöz, mert kitört egy foga.

- Miért csak a bal papucsomat készítette az  gyhoz, Jean?
- Mert úgyis mindig bal l bbal kel fel, uram.

- Jean, m rtson vízbe egy ív papírt!
- Minek, uram?
- Hogy merített papíron írhassak.

- Mi volt ez a csoszog s, Jean?
- A felöltője kiment a divatból, uram.

- A szomszéd azt mondta, hogy maga  sk lódik ellenem, Jean.
- R galom, uram. Hisz  sóm sincs.

- Jean, hozza a horg szbotomat! Megyünk az Oper ba.
- Csak nem az Oper ban akar horg szni, uram?
- Miért ne, Jean, amikor a hattyúk tav hoz megyünk?

- Jean, ki j r el ebből a h zból!
- Elj r az idő, uram.

- Jean, hisz maga a paradicsom létezésében?
- M r hogyne hinnék, uram, mikor most is azt főzök be.

- Adjon egy monoklit, Jean.
- A jobb vagy a bal szeme al  parancsolja, hogy üssem, uram?

- Jean, lenyeltem egy egeret! Most mit tegyek?
- Nyeljen le ut na egy macsk t, uram.

- Jean, fejje meg a disznót.
- Minek, uram?
- Hogy disznósajtot csin lhassunk.

- A mi orsz gunkban ugye m r nincs elnyom s, Jean?
- Nincs, uram.
- Akkor engem miért nyomott el az előbb az  lom?

- Hozott mozijegyet, Jean?
- Nem hoztam, uram, mert hosszú sor  llt a pénzt r előtt.
- És miért nem  llt a sor végére, Jean?
- Mert a sor végén is  llt m r valaki, uram.

- Jean, mi rotyog itt?
- Fő az egészség, uram.

- Nem is tudtam, Jean, hogy maga egy puska.
- Miért volnék puska, uram?
- Mert amikor megkérdeztem, milyen nap van, csütörtököt mondott.

- Keressünk a r dión valami külföldi  llom st, Jean.
- De hisz egy idegen nyelven sem értünk, uram.
- Nem baj, Jean. Legfeljebb levesszük a hangot.

- Fejje meg a kan rit, Jean.
- Minek, uram?
- Hogy mad rtejet csin ljunk.

- Mondja meg a h zmesternek, Jean, hogy hívjon fel telefonon.
- De uram, a h zmesternek nincs telefonja.
- Nem baj, Jean. Akkor majd én hívom fel.

- Jean, engedje le az ébresztőór t a földszintre.
- Minek, uram?
- Hogy felhúzzam.

- Melyik az én bal kezem, Jean?
- A szélső, uram.
- Nekem mind a két kezem szélső, Jean.
- Akkor két bal keze van, uram.

- Beteg vagyok, Jean. Hozzon néh ny előregy rtott elemet.
- Minek, uram?
- Hogy gyorsabban felépüljek.

- Jean, ha elalszom, oltsa el a villanyt!
- Rendben van, uram. Majd szóljon, ha elaludt.

- Jean, ki cs mcsog itt?
- A rozsda eszi a vasat, uram.

- M szik a kaktusz, Jean?
- Nem m szik, uram.
- Biztos nem m szik?
- Biztos, uram.
- Akkor én egy sündisznót öntöztem meg.

- Jean, h nyat ütött a toronyóra?
- Egyet, uram.
- Biztos, hogy egyet?
- Biztos, uram, mert kétszer is elütötte.

- Mi ez a nagy jajgat s odakint, Jean?
- Az alkalom szüli a tolvajt, uram.

- Jean, miért olyan sötétek a felhők?
- Mert kitört az égih ború, uram, és elrendelték az elsötétítést.

- Mi kotkod csol felettünk, Jean?
- A fiastyúk hívja a fiait, uram.

- Jean! Hívja fel a repteret, és kérdezze meg,
 hogy mennyi az út P rizstól Londonig!
- Egy pillanat, uram!
- Köszönöm, Jean!

- Jean!
- Igen, uram!
- Vannak spiclik a k véh zban?
- Igen, uram, vagyunk egyp ran.

- Jean, hozza be a tegnap kispriccelt szódavizet.
- Annak a szód nak m r elment az ereje, uram.
- H t azt n? Hisz nem verekedni akarok vele.

- Mi az a nagy nevetés odakint, Jean?
- Derül az ég, uram.

- Tegye be az ajtót, Jean.
- Hov  tegyem be, uram?

- Maga szereti a legyet, Jean?
- Nem szeretem, uram.
- Akkor miért énekelte az imént, hogy "légy a kedvesem" ?

- Mi ez a kopog s, Jean?
- A cipője kopog, uram.
- Jól van, Jean. Eressze be.

- Jean, ketyeg a pénz?
- Nem ketyeg, uram.
- Akkor én ötforintos helyett megint az ór mat adtam oda borravalóként.

- Mi volt az a l rma az előbb az előszob ban, Jean?
- Azt mondta, uram, hogy fogadjam vir gesővel a vendégeket, és
 ma reggel a piacon csak cserepes vir got kaptam.

- B rmit mondanak az –rhajósok és az egyéb emberek, Jean, én biztos
 vagyok benne, hogy élnek emberek a Holdon.
- Valóban, uram?
- Persze, Jean. Hisz ha lakatlan volna a Hold, nem lenne minden este
 kivil gítva.

- Az előbb, amikor megkértem, hogy öntse ki azt a lavor vizet az
 ablakon, Jean, valaki felsikított az utc n.
- Igen, uram.
- Csak nem volt valaki a lavorban, Jean?

- Jean, miért húzott az egyik l bamra fekete, a m sik l bamra barna cipőt?
- Mert összesen két p r cipőt l ttam a szekrényben, uram, és a m sik
 p r pont ugyanilyen felem s.

- Mi volt ez a csattan s, Jean?
- Hasad a hajnal, uram.

- Adja fel a post n ezt a levelet, Jean!
- Ez a levél nagyon nehéz, uram. Több bélyeget kell r ragasztani.
- És ha több bélyeget ragasztunk r , akkor könnyebb lesz?

- Jean és gazd ja utaznak a buszon, egyszercsak felsz ll egy
 ellenőr, és kéri a jegyeket. Az úr az inas hoz fordul:
- Jean! Van nekünk jegyünk?
- Nincs, uram - feleli Jean.
- És pénzük van? - kérdi az ellenőr.
- Az úr ismét az inas ra néz:
- Jean, van nekünk pénzünk?
- Nincs, uram - feleli Jean.
- Ha se pénzük, se jegyük, akkor voltaképpen mijük van? - mérgelődik
 az ellenőr.
- Tényleg, Jean! - faggatja az úr az inast. - Voltaképpen mink van
 nekünk?
- Mire Jean, a legnagyobb lelkinyugalommal:
- Bérletünk van, uram.

- Jean, mi ez a nagy  sítoz s az ablak előtt?
- Most kel fel a Nap, uram.

- Miféle gyilkoss g történt a kocsm ban, Jean?
- Egy ember borba fojtotta a b nat t, uram.

- Kócos az öt sz l hajam, Jean. Fésülje meg.
- Hogyan fésüljem, uram?
- Két sz lat jobbra, h rom sz lat balra, Jean.
- Egy sz l kitépődött, uram.
- Akkor kettőt jobra, kettőt balra.
- Még két sz l kitépődött, uram. Most hogyan fésüljem?
- Egyet jobbra, egyet balra.
- A kettőből is kitépődött egy, uram. A megmaradt egyetlen sz lat
 miként fésüljem?
- Sehogy, Jean. Hagyjon kócosan.

- Egész úton menetir nynak h ttal kellett utaznom, Jean!
- Miért nem kérte meg a szemben ülőt, hogy cseréljen helyet önnel, uram.
- Akartam én, de nem ült velem szemben senki.

- Meghalt a Csora, Jean.
- Ki az a Csora, uram?
- Azt nem tudom, de l ttam kiírva egy vendéglőben, hogy halvacsora.

- Vettem egy sétabotot, Jean, de olyan hosszú, hogy a hónaljamig ér.
- Majd lev gunk az alj ból, uram.
- Ne az alj ból v gjunk le, Jean, mert felül hosszú.

- Milyen bajba keveredett a rendőrséggel, Jean?
- Megbüntettek kétsz z forintra, mert nem volt l mpa a biciklimen, uram.
- Akkor engem még jobban meg fognak büntetni, Jean, mert nekem még
 biciklim sincs.

- Miféle dobog s van az udvaron, Jean?
- Edzést tartanak a futórózs k, uram.

- Jean, ez a hőmérő nem megy se le, se fel.
- Bizony ra elfelejtette felhúzni, uram.

- Mit csin l egy tengerész, Jean, ha süllyedő hajón a víz m r a nyak ig ér?
- Kézre  ll, uram, hogy a víz csak bok j ig érjen.

- Jean, h ny fokos ez a fürdővíz?
- Huszonh rom fokos, uram.
- Plusz vagy mínusz?

- H ny óra van, Jean?
- Kilenc, uram.
- Akkor adjon el nyolcat, mert nekünk egy is elég.

- Mi ez a pancsol s, Jean?
- Fürdik a holdvil g az éj tengerében, uram.

- Tud maga vezetni, Jean?
- Tudok, uram.
- Akkor vezesse be a pincébe a villanyt.

- Hozzon gyorsan egy fürdőnadr got, Jean, mert jön a menyasszonyom.
- Erre az alkalomra kell a fürdőruha, uram?
- Igen, Jean, mert úszni fogok a boldogs gban.

- Mondja egy hosszú szót, Jean!
- Gumi.
- Ez mag nak hosszú?
- Nem, uram, de nyújtható.

- Jean, kérdezze meg a kov csot, van-e m kja.
- Minek az önnek, uram?
- M kos patkót akarok rendelni.

- Hol van a kis cica, Jean?
- A jégszekrényben, uram.
- Nem fog ott megf zni?
- Nem, uram, mert r csuktam az ajtót.

- Megyünk a p lyaudvarra, Jean.
- Ma, uram? Hisz a sógora csak holnap érkezik.
- Tudom, Jean. De holnap nem érek r  kimenni.

- Jean, nyissa ki az ajtót.
- Minek, uram?
- Megjöttek a gondolataim.

- Jean, mi volt az a villan s a fürdőben?
- Kiégett a szentj nosbog r biztosítéka, uram.

- Húznak a vadlib k, uram!
- Ne hagyja mag t húzni, Jean!

- Döntse meg az asztalt, Jean.
- Miért, uram?
- Mert dőlt bet–kkel akarok írni.

- Hozzon egy nyugt t, Jean.
- Minek, uram?
- Hogy nyugt val dicsérhessem a napot.

- Mit j tszanak ma a szính zban, Jean?
- A VIII. Henriket, uram.
- Azt én sajnos nem tudom élvezni, mert nem l ttam az első hetet.

- Képzelje, Jean! A k véh zban elcserélték a felöltőmet.
- És miért örül ennek úgy, uram?
- Mert egy ltal n nem volt felöltőm.

- Itt vannak a fagyos szentek, uram.
- Ha itt vannak, küldje be őket, Jean.

- Hozzon egy bunkósbotot, Jean!
- Minek, uram?
- Hogy legyen mivel agyonütni az időt.

- Jean, hozza be az orgonaszin– ingemet.
- A szekrényben csak fehér szin– ingek vannak, uram.
- Na és fehér szin– orgona nincs?

- Vannak  llatkolostorok, Jean?
- Nincsenek, uram.
- Akkor hol laknak az  llatbar tok?

- Jean, hozza be a köntörfalat.
- Minek, uram?
- Mellé akarok beszélni.

- Fordítva ült fel a lóra, uram!
- Nem baj, Jean. Ugyis ellenkező ir nyba megyek.

- Hozza az esernyőmet, Jean. Atmegyek a b csik mhoz.
- Ilyen felhőszakad sban, uram?
- Igen, Jean, mert azt mondta, akkor menjek, amikor jól esik.

2. rész


- Érdekes hírt olvastam az újs gban, Jean. Egy orvosról szól, aki
 hasm–tétet végzett saj t mag n.
- Ilyen elképzelhető, uram.
- Es mit gondol, Jean, az az orvos, mielőtt felv gta a saj t has t,
 legal bb elaltatta mag t?

- Hívja a mentőket, Jean!
- Mi baj, uram?
- Elütötte az óra az éjfélt.

- Miért v gott el hossz ban minden szivart, uram?
- Mert a doktor azt mondta, Jean, hogy ezut n csak fél szivarokat szívjak.

- Kisfiam született, Jean. De az egész gyerek csak egy kiló kilencven deka.
- Nem tesz semmit, uram. Én egy kiló hatvannal születtem.
- És életben maradt?

- Jean, mi ez a nyerítés?
- Az egyik zakója fakó lett, uram.

- Attól tartok, az én félcipőm neveletlen, Jean.
- Miből gondolja, uram?
- Abból, hogy  llandóan r mölti a nyelvét.

- Elég a borravaló, Jean?
- H t, ha megnyújtja, uram.

- Jean, hogy hívj k az albérlőnket?
- Kov cs Töhötöm a neve, uram.
- És van még valaki ebben a lak sban, akit Kov cs Töhötömnek hívnak?
- Nincs, uram.
- Az lehetetlen, Jean!
- Miért?
- Mert a post s ma két levelet hozott Kov cs Töhötöm névre.

- Jean, a rézangyal t!
- Azonnal hozom, uram.

- Jean, hozza ide a konyhakést.
- Mi célból, uram.
- Acélból.

- Miért nem festette csíkosra a falat, Jean?
- Mert nem kaptam csíkos festéket, uram.

- Hov  lett a szürke kalapom, Jean?
- Tönkrement, uram.
- Menjünk ut na!

- Mitől van az a púp a fején, uram?
- Semmiség, Jean. A bőrgyógy sz azt tan csolta, hogy haszn ljak
 toalettvizet, és az ülőke r esett a fejemre.

- Jean, tud maga eszperantóul?
- Hogyne tudnék, uram. Több mint tíz évet éltem Eszperantóban.

- Nyergeljen fel két lovat, Jean. Lóh ton akarok a kaszinóba menni.
- Egyedül két lovon, uram?
- Igen, hisz ha villamossal megyek is  t szoktam sz llni.

- Jean, altassa el a tehenet.
- Minek, uram?
- Hogy aludt tejet fejhessünk.

- Tegyen a h–tőszekrénybe, Jean.
- F zni fog bent, uram.
- Nem baj, Jean. Szeretnék végre hidegvér–nek l tszani.

- Jean, mozsarat ide!
- Minek, uram?
- Törni akarom a fejemet.

- Szeretnék élesebben l tni, Jean. Mit tegyek?
- Köszörültesse meg a szemét uram.

- Jean, hozzon valami mosószert.
- Minek, uram?
- Hogy tiszt ra moshassam a lelkiismeretemet.

- Jean, tegye a fejp rn mat a l bamhoz.
- Miért a l b hoz, uram?
- Mert elaludt a l bam.

- Szólt valamit, Jean?
- Nem szóltam, uram.
- Akkor jól hallottam.

- Kir ndulni megyünk, Jean. Készítsen elő egy ruhafogast.
- Minek, uram?
- Hogy fogassal mehessünk a Szabads g-hegyre.

- Jean, kérem, öntözzön meg.
- Minek, uram?
- Ki akarok kelni magamból.

- Tud maga szaladni, Jean?
- Mint a vill m, uram.
- Olyan gyorsan?
- Nem, olyan cikcakkban.

- Jean, volt az ügetőn?
- Igen, uram.
- Feltette azt az ezer forintot, amit adtam, a 8-as lóra?
- Igen, uram.
- És mi történt?
- A zsoké levette a lóról és megköszönte.

- Hozzon egy éles kardot, Jean.
- Minek, uram?
- Hogy élen j rhassak.

- Jean, ez a vonat Hatvan felé megy?
- Csak egyfelé, uram.

- Maga szerint hogy készül a tejpor, Jean?
- Porszívóval fejik meg a tehenet, uram.

- A papirbolt kirakat ban l ttam egy Rembrandt-képet 500 forintért,
 Jean. Menjen le, és vegye meg nekem.
- Igen, uram.
- De mielőtt kifizeti a képért az 500 forintot, Jean, előbb kérdezze
 meg, hogy valódi Rembrandt-e.

- A bibli ban szereplő Lót mindm ig nem tal lt nyugalmat, Jean.
- Miből gondolja, uram?
- Abból, hogy folyton hallom: Lót - fut.

- Jean, beeresztette a parkett t?
- Minek eresztettem volna be, uram, mikor ki sem ment?

- Mi csattant ekkor t, Jean?
- A szomszéd becsapta az ajtót.
- Ha-ha, úgy kell neki, minek engedi mag t becsapni.

- Jean, esznek a kannib lok angyalokat?
- Nem esznek, uram.
- Akkor miféle sz rnyas szerepel az étlapjukon.

- Mi ez a lihegés, Jean?
- Kif radt a futószőnyeg, uram.

- Mitől van itt olyan nagy huzat, Jean?
- A cugos cipőjétől, uram.

- Miért csikorog a cipőm, Jean?
- Mert még nem fizette ki, uram.
- Ostobas g, Jean. Ha ez igaz volna, a zakóm is csikorogna.

- Jean, van a ribizlinek potroha?
- Nincs, uram.
- Akkor én katicabogarat ettem.

- Leejtettem az imént az öngyújtómat, Jean. Megkeresné?
- Nem l tom sehol, uram.
- Sebaj, Jean. Majd leejtek egy m sikat.

- Mi villódzik az ablaküvegen, Jean?
- Süt a nap, uram.
- Kenyeret süt vagy kal csot.

- Valami sz rnycsattog st hallok, Jean!
- Repdes a képzelete, uram.

- Ismeri maga a mértékegységeket, Jean?
- Hogyne ismerném, uram.
- Akkor mondja meg, h ny centiméter van egy hexaméterben.

- Mi ez a dübörgés Jean?
- Megdöntötték a Riemann-hypotésist uram.

- Mi ez a csattan s Jean?
- Meghasadt a tudatom uram.

- Jean mi ez a csörömpölés?
- A kardvir gok edzést tartanak uram.

Tengerparton.
- Jean, feküdj a hull mra.
/Jean lelövi az ur t és r fekszik./

- Jean, hogy festek az új öltönyömben?
- Pomp s uram! B r Van Gogh jobban csin lta.

- Jean, hozza sürgőssen a telefont, mert fel szeretném hívni a figyelmemet.
- Igenis uram.
- Mire?

- Jean, egy harapófogót!
- Minek, uram?
- Valami szöget ütött a fejembe, és kiakarom húzni.

- Jean, adja ide a vad szpusk mat!
- Elfogyott a lőszerünk, uram.
- Akkor menjen a nyulakhoz, Jean, és kérjen t–zszünetet.

- Jean, kérem, ma a h zunkkal szembeni j rd n t lalja az ebédet.
- Miért, uram?
- Mert fogat huzattam, és a doktor azt mondta, egyenlőre a m sik
 oldalon egyek.

- Megjött a tél, uram.
- Hogyan történhetett ez, Jean? Hiszen m ra nem is v rtunk vendéget.

- Jean, rúgja be a motort!
- M r berúgtam, uram. Ott van az  rokban.

- Milyen bolt ez, Jean?
- Rövid rubolt, uram.
- Akkor menjen be, és hozzon valami röviditalt.

- H ny óra van, Jean?
- ™t perc múlva tíz, uram.
- Nem azt kérdeztem, hogy öt perc múlva mennyi lesz,
 Hanem hogy most h ny óra van.

- Tegyen egy papírt a székre, Jean, azt n  lljon r  és csavarja be a
 villanykörtét a csill rba.
- Nem kell a papír, uram. Anélkül is elérem.

- Jean! H mozzon meg egy ban nt, és sózza meg!
- Igen, uram.
- Megsózta?
- Meg.
- Akkor dobja ki!
- Miért dobjam ki, uram?
- Mert út lom a sózott ban nt.

- Jean!
- Tessék uram!
- Begyújtottad az autót?
- Igen uram, m r a gar zs is ég.

- Jean!
- Tessék uram!
- Felhajtottad a legyeket a padl sra?
- Igen uram!
- Az ajtót becsuktad?
- Nem, de a létr t elvettem.

- Jean, mi volt ez a lövés?
- A szomszéd  llam uralkodója érkezett haz nkba, uram.
- És mondja, Jean, mi volt ez a m sodik lövés?
- Elsőre biztosan nem tal lt k el, uram.

- Jean, rakjon a t–zre!
- Székestől, uram?

- Jean, rakjon a t–zre!
- Egy pillanat, uram, csak félrekotrom a feleségét.

- Jean, miért szorít a lakkcipő?
- Mert benn maradt a nyelve uram.
- Ugyan Jean! Ha kidugom a nyelvem, akkor is szorít!

- Jean, élnek emberek a Holdon?
- Nem uram!
- Akkor miért vil gítj k ki minden este?

- Jean, mi volt ez a nagy csörömpölés?
- Egy autó behajtott a mellékutc ba, uram.
- És miért csörömpölt?
- Mert nem volt mellékutca.

- Jean, kérem vigye le az  gyam a pincébe.
- Minek, uram?
- Mert mélyen akarok aludni.

- Jean, dugja be a tehén fark t a konnektorba.
- Minek, uram?
- Forralt tejet akarok inni.

- Jean, ma vendégek jönnek. Vágjunk jó képet hozzájuk.
- A falon lévő Munkácsy jó lesz, uram?

- Jean, ez a sok ember minek fut?
- Az első díjat kap, Uram.
- És a többi minek fut?

- Jean, azt hiszem, ma még nem locsolta meg a rózs imat!
- De uram, hiszen esik az eső!
- Miért? Nincs esernyője?

- Jean, mióta szeplős maga?
- Amióta r dőlt a falfesték a ventill torra, uram!

 A zsidók emléktúr t szerveznek Auswitz-ba, de nemsokkal a lengyel hat r ut n
 lerobban a busz. A vezető kétségbeesetten kopog be az első h z ajtaj n.
 Kijön egy igen készséges öreg b csi:
  - Miben segíthetek fiam?
  - Tudja, zsidókat viszek Auswitz-ba és lerobbant a busz. Nem tudna
   segíteni?
  - Szívesen segítenék fiam, de sajnos csak egy búboskemencém van itthon.


-Melyik a legmelyebb emberi hang?
-???
-A banyaszfing.


T nc közben a férfi úgy érzi, sürgősen ki kell mennie az illemhelyre. Sze-
retne szalonképesen elnézést kérni a partnernőjétől; hosszasan morfondíro-
zik, majd megszólal:
- Bocs nat, hölgyem, mag ra kell hagynom egy kis időre. Szeretnék kezet
fogni azzal a bar tommal, akit még ma este mindenképpen bemutatnék ™nnek !
- Mi a hasonlosag az onkielegites es a lotto kozott ?
- Eleg nehany huzas, es milliok uthetik a markodat.

"Sieg Heil" mennydorogte Stirlitz elorenyujtott jobb kezzel a Kremlben
Sztalin fogadasan, majd mikozben az orseg elvezette, azon toprengett,
hogy nem viszi-e tulzasba a "baleelest"...

-Mire jott ra Bill Gates felesege a naszejszakan?
-Hogy miert Microsoft.

-Melyik az a Microsoft termek, amivel biztos nem fogsz szivni?
-A Microsoft porszivo.

T nc közben a férfi úgy érzi, sürgősen ki kell mennie az illemhelyre. Sze-
retne szalonképesen elnézést kérni a partnernőjétől; hosszasan morfondíro-
zik, majd megszólal:
- Bocs nat, hölgyem, magára kell hagynom egy kis időre. Szeretnék kezet
fogni azzal a bar tommal, akit még ma este mindenképpen bemutatnék ™nnek !


Egy reszeg ember fekszik a kocsmaban a foldon. Oda lep hozza a pincer.
- Ember! Miert nem ul le egy szekre?
- Kossz. jobban szeretek igy allva inni.

Noverke odaszol Kovacs bacsinak:
- Maga dugta a zsebembe ezt az otszazast ?
- Nem...
- ES MIERT NEM ?!

-Mi az: Ugat es focizik?
-Labdarugo EB.

Mit mond a pedofil, ha a menyorszagba kerul?
-???
-Lassam csak, hol van az a kis Jezus?

Ket pedofil megy az utcan, meglatnak egy 8 eves kiscsajt. Megszolal az
egyik!
- Te, ez egyszer milyen jo no lehetett!

Verselemzes.
Egyetemi eloado, eppen verselemzest okitanak. Az eloado:
- Arany, amikor ezt irta, azt gondolta...
Hatso sorban pipazik egy kalapos, lajbis, nagybajuszu ember,
es hummog magaban:
- Gondulta a fene...

Gardenparty, újgazdagok beszélgetnek:
- Már megint új autód van?
- Muszáj volt venni, mert a réginek már tele volt a hamutartója.

Az újgazdag autót vesz. Kiv lasztja a neki legink bb tetsz“t, majd
az eladóhoz fordul:
- Mondja, azt n elég gyors ez a j rg ny?
- Meghiszem azt! Ez a kocsi ór nként kétsz ztíz kilométert tesz
meg!
- Na ne vicceljen! - mondja a magas intellektussal rendelkez“
újgazdag. - Egy ór ban nincs is kétsz ztíz kilométer!

Két jóbarát támasztja a pultot a kocsmában.
- Mondd, megegyeztél már a feleségeddel a vagyonmegosztásban?
- Hogyne, a válóperes ügyvédem mindent elintézett.
- Na, mesélj !
- A lakás és a gyerek a feleségemé lett, az autó az enyém, a vagyon pedig
az ügyvédé.

A hajótörött hónapokat tölt el a lakatlan szigeten egy kutya és egy disznó
társaságában. Az egyik reggel, mikor már nem bír tovább gerjedelmével, el-
kezdi kerülgetni a disznót, de a kutya hevesen morogva folyton közéjük áll.
A pasas bánatosan elsomfordál, ám hirtelen észreveszi, hogy egy tutajt so-
dort partra a tenger, s a tutajon egy eszméletlen, gyönyörľ lány fekszik.
Feléleszti, s a lány pihegô kebellel rebegi:
- Megmentôm! Hogyan háláljam meg neked?
- Azt a rohadt kutyát vidd már el egy félórára.

Biológiaóra, a tanítónéni kérdez:
- Ki tudja, hány csúcsa van a tüdônek?
Pistike:
- Tanárnéni, kettô.
- Igen, de honnan tudod?
- Láttam, amikor a nôvérem mosakodott.

3. részHárman is képesek egy titkot megtartani, ha közülük legalább 2 halott.

A fônök rajtakapja a titkárnôjét az egyik könyvelôvel.
- Tudtam ! Tudtam ! - sóhajt fel elkeseredve.
- Igen, drágám - mondja a titkárnô. - De ô még most is tud.

- Mondd, miért égett le a férjed mindkét füle?
- Részegen telefonálni akart és a vasalót vette fel.
- Na de miért mind a két füle ...?
- Ja, mert öt perc múlva visszahívták.

Kopogtatnak a menyorsz g kapuj n. Szent Péter kiki lt:
- Na, mi az?
- Nem mi az, hanem: ki az, fiacsk m !
- Atyaúristen ! Megint egy tan rn“ !

Szovjet iskola a hatvanas években. A tanítónéni behoz egy kitömött
nyulat az osztályba:
- Na, gyerekek, mi ez?
Ivánka: - Ló.
- Nem, Ivánka, nem ló.
Szerjozska: - Gepárd.
- Nem, Szerjozska, nem gepárd. Gondolkozzatok, gyerekek, egy
kicsit! Egész fél évben róla tanultunk.
Aljoska: - Csak nem maga személyesen Vlagyimir Iljics?

Egy házaspár a vendéglô teraszán vacsorázik. Váratlanul egy feltľnôen szôke,
érzéki csinibaba lép az asztalhoz. Forrón üdvözli a férjet, majd tovalibben.
 - Ki volt ez ? - rivall a férfira a felesége.
 - Bevallom, drágám - mondja hľvös nyugalommal a férj -, a szeretôm.
 - A szeretôd ? Kikérem magamnak ! Azonnal beadom a válópert !
 - Jól meggondoltad, drágám ? - kanalazza levesét a férj. - Lemondanál a
 tengerparti luxusvilláról, a Mercedesrôl, a bundáidról, az ékszereidrôl és
 a Costa Brava-i nyaralóról ?
 Csöndben esznek tovább. Egy idô után az asszony megböki az urát :
 - Te, nem Roger az ott a szomszéd asztalnál ? Ki az a nô, aki vele van ?
 - A barátnôje.
 - Ja - mondja engesztelô hangon a feleség. - Szerintem a mienk csinosabb,
 nem ?

Hogy hivjak a defibrillatort?
Hulla-hopp

Miert lep be a kiseger a Fideszbe?
Mert patkany akar lenni.

Oreganyo megy az utcan es lat egy uthengert az arokba
borulva. Rosszalloan igy szol:
- Mert mennek, mint az allat.

-Miért vettél 40x-es CD ROM-ot?
-Hogy ne halljam, ha a feleségem porszivózik!

Az év fogalmazása:
En a nagymamám falujában Kicsinden találhato falu szélén lévő
domboldalon található felújításra váró kőből készült három
keresztet ábrázoló kálváriát emlitem meg. ...

- Miert hivjak a ferfiak a nejuket "az asszonynak"?
- Hat azt varod talan toluk, hogy meg a nevet is megtanuljak!???

- Az en hazámban olyan fejlett az orvostudomany, hogy amikor egy ember a
villamos ala esve elvesztette a labat, ugy visszavarrtak neki, hogy azota is
rendszeresen indul futoversenyeken! - mondja az elso.
- Nalunk sokkal fejlettebb! - szol a masodik - a szomszedomnak ugy
visszavarrták a levagott fejet, hogy azota egy partit sem vesztett Kaszparov
ellen.
- Ez semmi uraim - mondja huvosen a harmadik - nekem egy oraval ezelott egy
lyuk volt a tenyeremen!
Korbemutatja a tenyeret, amin persze egy karcolas sem latszik, majd latva a
masik ketto hitetlenkedo kepet igy szol:
- Ha nem hiszik szagoljak csak meg !

A haromkiralyok meglatogatjak a Kisjezust. Hoznak aranyat, tomjent es
mirhat, es leterdelve hodolnak a kisdednek. Majd felallnak, es tavoznanak,
de Boldizsar nem hajol le elegge, es jol beveri a homlokat a szemoldokfaba.
- Jezus! - kialt fol.
Mire Maria Jozsefhez:
- Ugye mondtam, hogy igy kell hivni, te meg ragaszkodsz a Hugohoz!

Mitol lett klausztrofobias a vak?
Attol, hogy a botja veget vodorbe tettek.

Kadar Janos videki turan a foldeket jarja es latja, hogy egy paraszt szantas
kozben kihagy egy 2x2 m-es reszt. Kerdi tole, hogy miert. A valasz, hogy
ottan egy szovjet katona van eltemetve. Azt mondja Kadar:
- Ez nagyon nemes cselekedet reszerol, de kellene egy fejfat is emelni,
rairva a katona hosi halalanak okat is.
Egy ev mulva Kadar visszajon arra a videkre es kivancsi, hogy a paraszt
emelt-e fejfat a hos katonanak. Amikor odaer, oromere ott all a fejfa, a
kovetkezo szoveggel:
 "Itt nyugszik Ivan Davaj,
 megbaszta a felesegem tavaly.
 Hogy tobb kart ne tegyen a faszaval,
 levagtam a fejet a kaszaval."

- Melyik szerelmi poz eredmenyezi a legrondabb gyereket?
- Kerdezd meg anyadat!

- Mi a jo az etiop oralis szexben?
- Biztos lehetsz benne, hogy lenyeli.

- Mi a kulonbseg St. Patrick nap es Martin Luther King nap kozott?
- St. Patrick napjan mindenki azt kivanja, barcsak Ir lenne.

- Mi a kulonbseg egy elem es egy no kozott?
- Az elemnek van pozitiv oldala.

A szerb nep tulajdonkeppen nem letezik. A szerbek a szerb propaganda
termekei.


1soros:
Ket rendor beszelget az egyetemen...
:))


- Mi a jo a fel Viagraban?
- Hat, b@ni nem lehet vele, de jol mutat a strandon.

Az UFO magazin 1999. decemberi számából:Milyen a tokeletes no?
Nema, szoke, nimfomanias, es az apjanak van egy jo kis sorozoje!

Csajagorocsogerol kikerul Amerikaba az atyafi, ot ev utan milliomos,
hazalatogat. El van szornyulkodve, hogy milyen rossz korulmenyek kozott
elnek a faluban. Azt mondja:
- Na mostantol mindenkinek minden honapban kuldok 200 dolcsit.
Jon is a penz, szepen tollasodnak a falusiak, egyszer csak 100 dolcsi jon
mindenkinek 200 helyett. Eltelik meg egy hopan, aztan semmi. Egy jo ideig
nem jon penz. Tanakodni kezdenek a falusiak, hogy mit csinaljanak.
Elhatarozzak, hogy valakit kikuldenek Jozsihoz. El is megy Pista New Yorkba,
megkeresi Jozsit:
- Te Jozsi hat mi tortent?
- Hat tudjatok nekem is felnottek a gyerekeim, rengeteg kiadasom volt,
egyetemet kell fizessek nekik, most egy kicsit szunet.
- Hat ez mind szep te Jozsi, a gyerekeket tanitani kell, de NE A MI
PENZUNKON!!!!

He Pista bacsi a maga fia breakel az utcasarkon ?
- A nem fiam csak a tolokocsiat keresi!

Reggel a ferfi az felesegenek:
Asszony kelj fel gyorsan oltozz?
Miert?
Hatosunk lett a lotton!
Es mit vegyek fel?
Engem nem erdekel csak huzz a pcsaba!

-Hogy torte el a szoke a labat levelgereblyezes kozben?
-Leesett a farol.

-Miert tart a szoke jegkockat a hutoszekrenyben?
-Hogy hidegen tartsa a frizsit.

-Hogyan lehet eszrevenni hogy a szoke vibratort hasznal?
-Torottek a fogai.

-Mi az a 2 dolog a levegoben,ami terhesse teheti a szoket?
-A labai.

-Mitol vannak pici lyukacskak a szoke no arcan?
-A villaval valo evestol!

Hogy veszel ra egy szoket hogy hozzadmenjen felesegul?
Azt mondod neki, hogy terhes.

Es mit kerdez ekkor?
"Biztos hogy az enyem?"

Mit eszik a szuz szoke?
Bebietelt!

Mi a kulombseg egy vasalodeszka es egy szoke kozott?
A vasalodeszka labait nehez szetnyitni...

Hogyan gyujtja meg a szoke a lampat az aktus utan?
Kinyitja a kocsiajtot...

Mi a kozos az UFO-kban meg az okos szokekben?
Sokat hallasz roluk, de meg sose lattal...

Hogyan lehet a szoket orakra lefoglalni?
Adsz neki egy papirt, aminek mindket oldalan ott a felirat:
"Fordisd meg!"

Miert nem keszit a szoke jegkockat?
Mindig elfelejti a receptet.

Miert visel a szoke szuk szoknyat?
Hogy osszetartsa a labait!

Miert nem beszel a szoke szex kozben?
1. Mert Anyu azt mondta, ne beszeljen az idegenekkel.
2. Mert nem szep dolog tele szajjal beszelni!

Miert nem kap a szoke szabadnapot?
Mert tul sokaig tart ujra betanitani!

Miert szeretik a ferfiak a szokes vicceket?
Mert megertik oket! (hehe...)

Miert nem eszik a szoke banant?
Nem talalja a zippzarat...

Hany szoke szukseges egy villanykorte becsavarasahoz?
"Mi az a villanykorte?"

Hogy hivjak a szoket, akinek eggyel tobb agysejtje van?
Terhes...

Miert teremtette Isten a szokeket?
Mert a birka nem tud sort hozni a frigobol...
Es miert teremtette a barnakat?
Mert a szokek se tudnak!

Miert nincsenek hulye barnak?
Hajfestek...

Mit mond a szoke bal laba a jobb labanak?
Semmit - meg sose talalkoztak!

Hogy szedsz le egy felkaru szoket a farol?
?
Integess neki.

Te Joe, ismered a szex-rodeót ?
- Még soha nem hallottam róla. Mesélj...
- Szóval: hátulról megleped az asszonyt, s amikor már kellôképpen belemele-
 gedtetek a játékba, gyöngéden a fülébe súgod: "Tudod, drágám, ez az a figu-
 ra, amit a barátnôm is a legjobban szeret !"
- Na és ?
- Na és ezután minimum nyolc másodpercig rajta kell maradni !

A rendor felesege:
Te, Zoli, at megyek ot percre a szomszedba, keverd meg ezt a levest
felorankent.

Mikor en suldo vo'tam, megkerdeztem az oreg almasi fuvarost ramutatva a
lora:
- Bacsi, harap?
- A' nem te. . .
- Hat a lova?
Azota is a szekelyek furfangos humorerzeke jut eszembe ha a valaszara
gondolok:
- Na bazzeg. . .

 Megy az úton egy okos rend“r, egy buta rend“r és hófehérke, tal lnak egy
 500-ast, ki veszi fel?
 A buta rend“r, mert hófehérke és okos rend“r csak a mesében van...

 Két rendôr találkozik. Az egyik tréfából megkérdi:
 - Mondd komám, hány gombócot tudsz megenni éhgyomorra ?
 - Nyolcat.
 - Nem igaz, csak egyet, a többit már nem éhgyomorra eszed.
 A rendôrnek nagyon tetszik a poén, ezért úgy dönt ô is elmondja a
 barátainak az ôrszobán:
 - Mondd Pista, hány gombócot tudsz megenni éhgyomorra ?
 - Hatot.
 - O' de kár, hogy nem nyolcat mondtál, tudtam volna egy jó viccet.

 - Két rendôr találkozik az utcán. Az egyik megkérdi:
 - Mondd, miért dörzsölöd a kezedet ?
 - Mert fázik.
 - Hát akkor miért nem teszed zsebre ?
 - Nem fér bele, ott a kesztyľm.

- Nézd dr g m, ma vettem egy új cip“t - dicsekszik a rend“r a feleségének -,
 de sajnos csak néh ny nap múlva vehetem fel.
- Hogy-hogy ?
- Azért, mert az eladó azt mondta, hogy az els“ napokban szorítani fog.

 Egy rendôrségi autó gyors tempóban halad a fôváros utcáin. A volánnál az
 ôrmester, a hátsó ülésen parancsnoka, az ezredes, ölében nagy csokor vi-
 rággal. Az elsô úticél a Mátyás templom. Az ezredes bemegy, kisvártatva ki-
 jön, most a Batthyány téri templomhoz irányítja a kocsit. Aztán sorra jár-
 ják az összes budapesti templomot. Az ôrmester végül szemérmesen megkérdi
 parancsnokát.
 - Mit keresünk ezredes úr, hátha segíthetnék ?
 - Hagyja, János fiam. Kaptam két jegyet a Figaró házasságára, csak nem tudom,
 melyik templomban tartják az esküvôt.

 A rendôrfeleségek beszélgetnek.
 - Drágám, mondd, láttad már a férjed arcát szeretkezés közben ?
 - Igen, szörnyľ volt. Éppen benézett az ablakon.

 A rendôr és családja új lakásba költözik. Rendezkednek, kijelölik a falon a
 képek helyét is. A férj egy széken állva, kalapáccsal a kezében várja, hogy
 az asszony odaadja a szöget. Az asszony véletlenül fordítva adja, úgy, hogy
 a szög feje áll a fal felé.
 - Anyukám ! Adj egy másikat. Nem látod, hogy ez a szemközti falba való ?

 Minden ember rend“rnek születik, csak van, aki tov bbtanul.

 Száz rendôr közül hogyan lehet kiválasztani a tíz legbutábbat ?
 Megoldás: találomra.

 Két rendôr keresztrejtvényt fejt:
 - Te ! Mi lehet az ? Nôi nemi szerv, 4 betľ.
 - Hm... Mi a fene lehet ? Azt mondd meg, vízszintes, vagy függôleges ?
 - Vízszintes.
 - Akkor megvan: a száj !

 Az ifjú rendôrök járôröznek a kisközség utcáján. Feladatul kapták, hogy ha
 szabálytalanságot észlelnek, írják fel. Amint sétálgatnak látják, hogy két
 marha ballag velük szemben a járdán.
 Egyikük megszólal:
 - Te, írjuk fel és jelentsük, hogy két marha szabálytalanul közlekedik.
 Mire a másik:
 - Ez nem jó, mert azt hiszik, rólunk van szó ! Tudod mit ? Irjuk inkább,
 hogy rajtunk kívül még két marha szabálytalanul közlekedik.

 A parancsnok utasítja két rendôrét, hogy mérjék meg az udvaron lévô álló
 oszlop magasságát. A rendôrök kimennek és tanakodnak. Az éppen arra sétáló
 társuk megszólal.
 - Azt tanácsolom fiúk, hogy döntsétek ki és úgy próbáljátok megmérni !
 - Ugyan már te mafla, nekünk a magassága kell, nem a hossza.

 Két rendôr biciklizik. Az egyik leszáll, leengedi a hátsó kereket.
 - Miért engedted le ? - kérdi a társa.
 - Túl magas volt a nyereg.
 - Te hülye, ezért ? - szól a másik.
 Fogja magát, leszereli a nyerget és a kormányt. A kormányt felszereli
 a nyereg helyére, a nyerget pedig a kormány helyére.
 - Ezt miért csináltad ?
 - Én ilyen hülyével nem megyek tovább, inkább megfordulok.

Két rendôr sétál a Dunaparton, egyszer csak észrevesznek egy
fejnélküli hullát, amit a víz sodor. Az egyik megszólal:
- Te, Józsi! Az nem a Kovács ott a vízben?
Mire a másik:
- Dehogy, hisz` a Kovács egy fejjel magasabb.

Tudományos kisérlet keretében ürhajót inditanak, fedélzetén két malaccal,
valamint egy rendörrel . Beszállás elötti utolsó ellenörzésnél még egyszer,
utoljára egyeztetik a végrehajtandó feladatokat :
 - Elsö malac, önnek mi a feladata ?
 - Montiorokat 1-töl 16-ig figyelni, gombokat nyomogatni !
 - Helyes . Második malac ?
 - Monitorokat 17-töl 32-ig figyelni, gombokat nyomogatni !
 - Ez is helyes . És ön rendör úr, mi a feladata ?
 - Gombokhoz nem nyúlni, malacoknak három óránként enni adni, megitatni ...

 A rendôrök vizsgáznak. Behívják az elsôt, kihúzza a tételt, majd felkérik,
 olvassa fel:
  - Iv Béla.
  - Ki van rúgva!
 Szomorúan ballag ki a termebôl, s figyelmezteti a következô vizsgázót:
  - Vigyázz ezekre a huncut számokra!
 Következô vizsgázó bemegy, húz, majd felolvassa:
  - 6. Lenin.
  - Ön is ki van rúgva!
 Kimegy, s figyelmezteti a következôt:
  - Te nagyon vigyázz a betľkkel.
 Harmadik bemegy, húz, felolvas:
  - Marx.
  - Remek!
  - Akkor elôször kiemelem az x-es tagokat....

 A rendôr angolból nyelvvizsgázik. 1. kérdés:
  - Hogy van az, hogy: A viziló kártyázik.
 A rendôr gondolkozik, majd végül diadalmasan kijelenti:
  - Waterloo Bridge!

 Két rendôr elhatározza, hogy megtanul valami újat, ne mondhassák róluk
 állandóan azt, hogy ôk semmire sem képesek. Hosszas vita után elhatározzák,
 hogy megtanulnak járni a vizen, hiszen azt úgyse tudja senki más. Több éves
 gyakorlás után büszkén sétálnak a Margithíd alatt, mikor egyszercsak egy
 hangot hallanak a hídról:
  - Nézd a barmokat, még úszni se tudnak..

 - Min veszekszik négy rendôr mielôtt beszállnak az autóba ?
 - Hogy ki üljön az ablak mellé.

4. rész
A híres filmrendezô halála után Szent Péter színe elé kerül.
- Jó, hogy jön maestro, lenne itt egy forgatókönyv, Shakespeare írta !
A rendezô vonakodik: fáradt, elgyötört, pihenni szeretne.
- Maestro, a díszleteket meg a jelmezeket Leonardo da Vinci tervezte !
A rendezô egy kicsit felélénkül, de ismét csak a fejét rázza.
- Nézze, jóember, még tán annyit, hogy Beethoven komponálja majd a kísérô-
zenét.
Ennek már igazán nehéz ellenálni:
- Rendben van, vállalom !
Szent Péter elmosolyodik, és a rendezô fülébe súgja:
- Ha már ilyen szépen megállapodtunk, lenne még egy csekélység. Van nekem
egy kis unokahúgom, aki olyan, de olyan csodálatosan énekel...

Kovácsné otthon ül a konyhában és szokatlan gyorsasággal köt egy
pulóvert. A szomszédasszony benéz és nem állja meg kérdés nélkül:
- Mondd, miért kötöd olyan rém gyorsan azt a pulóvert?
- Azért - feleli Kovácsné -, mert a fonal fogytán van, és szeretnék
elkészülni vele, mielôtt teljesen elfogy...

A vonaton egy fiatalember a szemben ülô lány döbbenetes idomait nézegeti,
aztán nem bírja tovább:
- Csodálatos pulóvere van, el vagyok ragadtatva !
- Köszönöm, uram. Valódi teveszôr.
- Mindjárt gondoltam. És biztos, hogy kétpúpú volt a megboldogult.

Minden érdekes program tartalmaz legal bb :
  - egy v ltozót
  - egy el gaz st
  - egy ciklust
  - és egy hib t.

A posta álláshirdetésére jelentkezik egy férfi. A személyzetis behívja, és
alaposan kifaggatja.
Végül így szól:
- Még egy kérdés, Smith úr. Volt ön katona?
- Igen, uram. Vietnamban.
- Megsérült?
- Igen, uram. Ellôtték a herémet.
- Na jó. Fel van véve - mondja a személyzetis. - Nyolckor kezdünk, de magá-
nak elég tízre jönnie.
- Miért olyan késôn?
- Mert addig úgyis csak a tökünket vakarjuk.

Semmi sem segiti egy politikust jobban a kamp ny sor n tett igéretek
elfelejtésére, mint a megv laszt sa.

Az ordas-bordas farkas találkozik egy kislánnyal ,és megszólítja:
	- Hová mész te hülye picsa ?
	- Én PIROSKA vagyok !!!
	- De akkor hol van a kosarad ?
	- Hľ ,de hülye picsa vagyok ,otthonfelejtettem !

A pénz minden gonoszs g gyökere, és az embernek szüksége van gyökerekre.

John lázasan készül a Karennal tervezett elsô randevúra: a lány azzal ke-
csegtette, hogy a szülei este nem lesznek otthon. Készülve a rég várt al-
kalomra, John betér a gyógyszertárba óvszert vásárolni. Este, mikor a lány
házához ér, megdöbbenve látja, hogy a szülôk még nem indultak útnak.
- Micsoda szerencse - mondja John Karen szüleinek -, ugye mi is csatlakoz-
hatunk?
- Meg vagy te ôrülve? - súgja oda a fiúnak Karen. - Nem is mondtad, hogy a
színházért jobban rajongsz, mint értem!
- Te viszont azt nem mondtad, hogy a papád patikus!

Uj segédet vesz fel az öreg patikus, s mielôtt az elsô éjszakai ügyeletre
kerülne sor, imigyen oktatja:
- Egyszerľ dolog ez, fiam ! Ha öv alatti panasszal jönnek, adj ricinust,
ha öv felettivel, aszpirint.
Másnap reggel a segéd boldogan referál:
- Fônök úr, valóban nem volt semmi baj. Egy eset kivételével a tanácsai
szerint jártam el.
- Ez valami speciális beteg volt, fiam ?
- Igen. Bejött egy csodálatos, fiatal nô, szétrántotta a kabátját, alatta
nem volt semmi, esdeklôen rám nézett és azt mondta: - Szépfiú, egy éve nem
láttam férfit ! - Na, ennek szemcseppet adtam !

Egy idôs hölgy papagájt vásárol az állatkereskedében, ám otthon elkesered-
ve fedezi fel, hogy a madár reggeltôl estig folyamatosan káromkodik.
- Na figyelj, Polly, büntetésbôl beteszlek a mélyhľtôbe egy negyedórára.
A büntetés letelte után megkérdezi a papagájt:
- Na, Pollykám, jobb belátásra tértél ?
- Idefigyelj, vén repedsarkú. Mielôtt felelnék, gyorsan mondd meg: az a
 szegény csirke ott benn mi a szart követett el ellened ?

Uj pap érkezik a városba. Meg is kezdi rendben a gyóntatást.
Elsônek egy ifjú hölgy lép be a fülkébe.
	- Mit vétkeztél lányom?
	- Kurválkodtam atyám..
Az atya keresgél könyvecskéjében, majd kirója a büntetést:
	- Húsz miatyánk..
A második egy idôsödô férfi.
	- Mit vétkeztél fiam?
	- Megcsaltam a feleségem..
Az atya keresgél, majd szól:
	- Ez bizony 40 miatyánk és 20 üdvözlégy Mária...
Harmadikként ismét egy hölgy kerül sorra.
	- Mit vétkeztél lányom?
	- Leszoptam egy férfit..
Az atya keresgél, de seholsem találja a szopás címszót. Kiszól a
ministránsfiúnak:
	- Te az elôzô papnál mi járt egy szopásért?
	- Adjon nyugodtan egy ötvenest...

Az M7 le llós vj ban nyitott motorh ztet“vel  ll egy Trabant. A
vezet“ nyakig olajosan szereli a motort, és keservesen k romkodik.
Arra megy egy pap, és r szól:
- Ne k romkodj l, fiam, ink bb im dkozz l!
A vezet“ hallgat r , im dkozni kezd, s csod k csod ja: a motor beindul.
Mire a pap:
- A szentségit...!

IV. Henrik királyt gyóntatója többször megdorgálta csapodársága miatt .
A király azzal válaszolt, hogy több napon át mindig csak fogolysültet
tálaltatott fel papjának, aki végül megunta az étel egyhangúságát, és
türelmetlenül kifakadt :
 - Mindig csak fogolyhús ?
Mire a király igy válaszolt :
 - Mindig csak a királyné ?

 - Hogy jön ki a pap a templomból ?
 - Mintha mise történt volna.

Egy oxfordi diák lakást keres magának a városban. Talál is egy minden te-
kintetben megfelelô garzont egy csinos, kertes házban. Már meg is állapodna
a tulajdonossal, amikor felfedezi, hogy a szoba mennyezetén egy csúnya folt
éktelenkedik.
- Tudja, kérem - magyarázza a háziúr -, ön elôtt a kollégium kémiaprofesz-
szora lakott itt.
- Értem, akkor az ott nyilván valami vegyszernek a nyoma.
- Nem. Az ott maga a professzor.

Egy skót dudás ezredes, talpig ünnepi uniformisban, belép a helybéli gu-
mijavítóhóz. Kinyitja térképtáskáját és kitesz a pultra egy használt, sza-
kadt óvszert.
- Uram, ezt szeretném megvulkanizáltatni !
- Ezredes úr ! - hökken meg a boltos. - Ez körülbelül negyven pennybe ke-
rülne. Ötvenért pedig már lehet újat is kapni.
- Meggondolom a dolgot, uram - mondja az ezredes, és elcsomagolja újra a
gumit.
Másnap újra felkeresi az üzletet, ismét elôveszi az óvszert és azt mondja:
- Uram ! Megbeszéltük az ezreddel a dolgot. A fiúk mégis inkább a vulkani-
zálás mellett szavaztak !

A Bangkokba tartó repülôgépen egymás mellé keveredik egy szextúrára utazó
angol, német és magyar úriember.
- Bocsánat, Sir - kérdezi a német az angoltól - ön hány óvszert hozott magával ?
- Harmincat. És ön ?
- Én negyvenet.
- Érdekes - szól közbe a magyar - én ötnél többet képtelen voltam felhúzni !

- Mondd, Béla, nem tudnál nekem kölcsönadni egy ezrest?
- Szívesen, de sosem hordok magamnál pénzt.
- És otthon?
- Köszönöm, otthon mindenki jól van...

Az elmegyógyintézet fôorvosa örömmel értesül arról, hogy az egyik ápolt
megmentette társa életét. A szerencsétlen ember a fürdôkádba akarta ful-
lasztani magát. A fôorvos magához hIvja az életmentôt:
- Kovács úr, eddigi megfigyeléseink és a bátor viselkedése alapján Önt gyó-
gyultnak nyilvánítom és hazaengedem. Ön valóban mindent megtett, igazán nem
magán múlott, hogy az a szerencsétlen végül mégiscsak felakasztotta magát.
- Dehogy akasztotta fel magát, fôorvos úr. Én akasztottam ki száradni !

Uj oroszlán érkezik a Colosseumba. A ketrecrácson át épp látja, hogy a
többi oroszlán gladiátorokkal viaskodik, keresztényeket üldöz a pokoli e-
rôvel tľzô napfényben. Amikor az oroszlánokat visszaterelik ketreceikbe, az
újonc megszólal:
- Hát, fiúk, mindig azt hittem, ez azért sokkal könnyebb meló!
- Na ja, a munka tényleg kemény egy kicsit, viszont hol kapsz ilyen válto-
zatos és bôséges kaját !

A kisoroszl n elindul vil got l tni. Egyszer csak tal lkozik a
szarvasbik val.
- Csao, én vagyok a kisoroszl n, és te ki vagy?
- Én vagyok a szarvasbika.
- És miért vagy te szarvasbika?
- Mert az anyuk m szarvas volt, az apuk m meg bika.
A kisoroszl n megy tov bb, mígnem tal lkozik a farkaskuty val.
- Csao, én vagyok a kisoroszl n, h t te ki vagy?
- Én vagyok a farkaskutya.
- És miért vagy te farkaskutya?
- Mert a mam m farkas volt, a pap m pedig kutya.
Megint csak megy tov bb, és tal lkozik a lótet–vel.
- Csao, én vagyok a kisoroszl n, és te ki vagy?
- Én vagyok a lótet–.
- ...na tudod mit, szórakozz azzal a jó...

Egy hölgy elmegy a nôgyógyászhoz, és elpanaszolja, hogy soha nem volt or-
gazmusa.
- Errôl csak akkor tudok szakvéleményt mondani, ha látom az ön reakcióit -
 - feleli az ajtót nyitó férfi. - Tessék kérem befáradni, levetkôzni, és
felfeküdni az asztalra.
Miután férfiassága legjavát beleadva mindent végigpróbál, megkérdezi az
asszonyt :
- Nos, hölgyem, most sem érzett semmit ?
- Sajnos, nem.
- Hm... - vakarja meg a fejét a férfi. - Akkor tényleg meg kéne várnia a
doktor urat. Én ugyanis a parkettás vagyok.

Tomot megkérdezi a fia:
- Apa, mi az, hogy "elméletileg" meg "gyakorlatilag"?
- Na, figyelj! - mondja Tom, és odaviszi a gyereket az anyósához:
- Mama, mit szólna hozzá, ha jönne egy kétméteres néger, és ötezer dollárt
kínálna magának egy éjszakáért?
- Fiam, az én korombam ne válogasson az ember.
- És te, drágám, mit csinálnál? - fordul a feleségéhez.
- Tudod, hogy szeretlek - feleli az asszony -, de hát a gyerekeknek cipô
kell, neked új öltöny, azt hiszem, feláldoznám magam.
- És te, édes lányom? - kérdezi a nagylányt.
- Nagykorú vagyok, különben sem volt dolgom még négerrel, naná, hogy bele-
mennék...
- Na látod, fiam: ELMÉLETILEG, ugye, most van tizenötezer dollárunk, GYA-
KORLATILAG viszont kiderült, hogy három rossz ribanccal élünk együtt.

 A kismacska és a nagymacska találkoznak az utcán. Nagymacska egy nagy
 reklámszatyrot cipel. Megkérdi a kismacska:
  - Hová mész nagymacska?
  - Megyek a nômhöz.
  - És mit cipelsz abban a szatyorban?
  - Egy csomag porcukrot meg egy búvárszemüveget.
  - Az minek?
  - Tudod nagyon sós a pinája, úgyhogy meg szoktam cukrozni.
  - És minek a búvárszemüveg?
  - Mert a múltkor akkorát fingott, hogy telement a szemem porcukorral.

A nyuszika ül az erdô szélén és reszeli a körmét. Arra jön a medve s megkérdi:
	- Hát te meg mit csinálsz, nyuszika?
	- Hegyezem a körmeimet, s ha majd jön az oroszlán széttépem darabokra.
Nemsokkal késôbb befut a farkas is, és ô is megkérdezi nyuszikát:
	- Mit csinálsz, nyuszika?
	- Hegyezem a körmeim, és ha jön majd az oroszlán jól széttépem..
Rövid várakozás után arrajön az oroszlán és megkérdezi:
	- Mit csinálsz, nyuszika?
	- Reszelgetem a körmeim és hülyeségeket beszélek.

A farkas sét l az erd“ben. Egyszercsak elsz ll a feje felett a nyuszika és el-
ordítja mag t:
	- Farkaskoma, kérsz egy pofont?
Azt n sz ll tov bb a medve felé, mikor odaér neki is leordítja:
	- Medvekoma, kérsz egy pofont?
	- Igen!
	- Akkor menj az erd“ végére, én is ott kaptam....

Az erdei tisztáson új bolt nyílik, és már az elsô napon nagy sor
áll várakozva. A nyuszika megy elôre a sorban, egészen addig, míg
a medvéhez nem ér, ám az szitkok közepette kivágja ôt a sorból.
Másnap még nagyobb sor gyülekezik a bolt elôtt. Nyuszika ismét csak
megy elôre a sorban, mígnem elér a medvéhez. A medve megint csak
felháborodik, mit tolakszik itt az a vakarcs nyuszi, ezzel
kihajítja a sorból.
A harmadik nap, ha lehet, még nagyobb sor várakozik az erdei
tisztáson. Nyuszika ismét megpróbál elôbbre jutni, ám medve koma,
mint szokás, erkölcsi prédikációi közepette kirugdossa a sorból.
Ezt azonban már a nyuszi sem tľri szó nélkül, és kifakad:
- Jól van, medve koma! De akkor ma sem nyitok ki!

 - Hogy hívják a sültnyulat ?
 - Tepsifüles.

Egy idôs hölgy remegô hangon betelefonál a rendôrségre:
- Azonnal jöjjenek ki ! A szemben lévô ház kertjében egy fiatal pár nap-
hosszat sérti a szemérmet! Meztelenül flangálnak!
A rendôrök helyszíni szemlét tartanak, majd beszüntetik az eljárást:
- Asszonyom, az égvilágon semmit sem lehet látni!
- Hát persze, mert rosszul nézik! De húzza csak ide az asztalt az ablakhoz,
tegyen rá egy széket, és ha föláll rá, oldalt azon a kis résen át mindent
láthat.

A híres vadász hazatér afrikai expedíciójáról. A klubban vacsora után él-
ménybeszámolót tart a barátainak.
- Mondja, Sir Francis, mit lôtt a szafarin ?
- Urak, az idén három oroszlán, két zebra és egy elefánt került a puskám e-
lé ! Ja, és lôttem még három nopleaset is !
- Sir Francis, Ön túloz ! Milyen állat az a noplease ?
- Ugy 160-180 centi magas, két lába van, fekete és mielôtt lelôttem volna,
mind azt rikoltotta, hogy "no please" !

A hetvenéves öregúr panaszkodik az orvosának:
- Doktor úr, az elsô még megy. A második már nehezebb. A harmadiknál már
fulladok és a negyediknél már meg kell állnom!
- Ember, örüljön, hogy a maga korában egyáltalán eljut a negyedikig.
- Persze, doktor úr, csakhogy én az ötödiken lakom!

Iskolásokat szállító autóbusz robog az országúton. Egyszer csak összevere-
kednek a fehér és fekete diákok. A tanító néni nem bír velük, megkéri a
sofôrt, hogy segítsen. A sofôr megállítja a buszt, mindenkit leszállít.
Elkezdi magyarázni a gyerekekenek, hogy Amerikában nincs faji megkülönböz-
tetés, s hogy nem szép dolog a verekedés. Végül sorba állítja ôket, s így
szól: - Felejtsük el azt, hogy fehér meg fekete. Legyen mindenki mondjuk
kék. Irány a busz, mindenki szálljon fel. Elöl a világoskékek, hátul a sö-
tétkékek.

A fiatal pár nászéjszakáját Velencében tölti. Az ifjú feleség ingerlô há-
lóingben nyúlik el az ágyon, ám a férje - talpig felöltözve - egy fotelban
üldögél és kibámul az ablakon.
- Nem jössz lefeküdni, szerelmem? - kérdi csábos hangon az újdonsült ara.
- Nem, édesem. Tudod, anyám mindig azt mondta, hogy ez lesz életem legva-
 rázslatosabb éjszakája. Én pedig nem akarom elmulasztani egyetlen pillana-
 tát sem.

- Miért van hátul a mókus farka ?
- Mert elöl a mókus van.

- Doktor úr, nekem csecsemö méretü a péniszem !
- Miért, mekkora ?
- 60 centi, és 3100 gramm.

A fiúvirág a lányvirághoz:
- Szeretsz?
- Szeretlek!
- Na, akkor jöhet a méhecske!

- Miért van a medve bund ban ?
- Hogy nézne ki es“kab tban.

... Kéz a kézben. Kéz a másban. Más a kézben. Más a másban. ...

A Marsra leszálló ľrhajóból kilépô asztronauták megdöbbenve veszik észre,
hogy a leszállóhely közelében egy marsbéli asszony áll és egy edényben he-
vesen kavargat valamit. Megkérdik tôle, hogy mit csinál.
- Gyereket.
- Érdekes, nálunk a Földön ezt másképp csináljuk.
- Hogyan ? - kérdi az asszony. Az egyik ľrhajós vállalkozik a gyakorlati
bemutatóra. Elvonulnak egy homokdľne mögé, majd egy jó negyedóra múlva
visszatérnek, a nô kiváncsian néz a jövevényekre.
- Na, és hol a gyerek ?
- O, hát ez nálunk, földi embereknél kilenc hónapig tart !
- Igen ? Akkor miért hagyta olyan hamar abba ?

Marslakók szállnak le a Földre. Ahogy sétálgatnak a városban, észrevesznek
egy parkolóórát. Vizsgálgatják egy ideig, nézegetik, majd az egyikük meg-
szólal:
- Hát, tudod. Nagyon rondák ezek a földi nôk, de legalább nem kerülnek
sokba.

A szafári-parkban egy hatalmas hím orangután felkergeti a férjet és a fe-
leségét egy-egy jó magas fára. Az állat elôször felmászik a férj után,
megszagolja, majd fanyalogva visszafordul és lelkesen, szerelmesen lihegve
elkezd mászni arra a fára, amelynek csúcsán a feleség reszket.
- John - visít az asszony -, csak tudnám, hogy mi a fenét tudsz ilyenkor
 röhögni ! Gyere és ments meg inkább !
- Drágám! - fulladozik a fa tetején a férj.- Most ennek próbáld meg beadni,
 hogy "álmos vagyok, fáj a fejem, hagyjál békén" !

Egy tudós majomhoz hasonló lényre bukkan az afrikai dzsungelben. Feltéte-
lezi, hogy ez a lény lehet a majom és az ember közötti "hiányzó láncszem",
ám a teória bizonyításához szükséges lenne, hogy valaki közösüljön az ál-
lattal, s így megállapíthatsák : milyen jellemvonásokkal bír az ivadék. A
kutatóintézet felad hát egy hirdetést a lapokban : "Önként jelentkezô fér-
fiakat keresünk. Feladat : közösülés egy majommal. Díj : ötezer dollár."
 Jelentkezik is egy férfi, aki azonban három feltételt szab :
- Szeretném, ha a feleségem soha nem tudná meg a dolgot. A második felté-
telem az, hogy az utódokat kereszteljék meg. És kérem azt is, hogy enged-
jék meg : havi részletekben törleszthessem a díjat.

- Mikor van a legnagyobb magömlés ?
- Amikor felborul a kombájn.

Danubius rádió, közlekedési hírek (a Tutto Mobili jóvoltából):
- Figyelem, az M7-esen autózók figyelmét szeretnénk felhívni, hogy
legyenek óvatosak, mert egy ôrült a forgalommal szemben autózik
Budapest felé.
Kovács meghallgatja a felhívást, majd felcsattan:
- Hogyhogy egy? Mind!

Azoknak az embereknek, akinek a l tóköre szük rendszerint széles a nyelve.

- Miért nem lehet a L nchídon biciklizni?
- ???
- Mert nincs rajta ped l...

A baleseti ügyeleten az orvos egy fiatalember zúzódásait vizsgálja, s köz-
ben megkédi, mi történt.
- Lambadáztam a barátnômmel - magyarázza a sérült - amikor belépett a lány
apja, és se szó, se beszéd püfölni kezdett a botjával.
- De miért? - kérdezi a sebész. - Megbolondult?
- Nem. Süket.

Az eladó egyszercsak meglepve látja, hogy beront egy vak az áruházba, majd
a póráznál fogva elkezdi pörgetni a kutyáját a feje felett. Odamegy s
megkérdezi a vaktól:
- Mondja uram, mit csinál?
- Körülnézek...

5. rész


Egy sétálgató öregurat megszólítottak az utcán:
- Mondja, bátyám, nem látott erre egy énekelô tehenet?
- Sajnos, nem.
- És egy biciklizô macskát?
- Azt sem, sajnos.
- No, és egy lilára festett hajú réti boglárkát?
- Bizisten, azt sem.
- Na, akkor ma sem történt semmi csoda - mondta a kutya, és továbbrepült.

A pszichiáternél új beteg jelentkezik be.
- Doktor úr, állandóan kutyának képzelem magam. Többnyire
 bernáthegyinek.
- Hm, dôljön le a kanapéra!
- Na, de doktor úr, nekem nem szabad felmennem a kanapéra!

Betér egy férfi a nyilvánosházba, s kérdi a Madame-ot:
- Valami specialitásra vágyom, mit tud ajánlani?
- George - kiált fel a Madame az emeletre -, szólj Marynek! Kétszázötven
 dollár lesz.
- Hm.. Nincs valami olcsóbb ajánlata?
- George! Janette-nek szólj! Százötven dollár lesz.
- Nézze, asszonyom, én úgy ötven dollárt szánok a dologra.
- George, gyere le! Az úr téged keres!

Egy arab sejk sétál a szaudi sivatagban, elôtte ötven méterrel megy a fele-
sége. Szembejön egy másik sejk, s méltatlankodva felkiált:
- Mit csinálsz, Ahmed ? Meg vagyon írva a Koránban, hogy az asszonynak öt-
ven méterrel az ura mögött kell mennie !
- Igaz, Ali, igaz. Csakhogy amikor a Koránt írták, még nem volt elaknásítva
a sivatag !

 Az erdôben kitör a kommunizmus. A csiga fejvesztve menekül, de egyszercsak
 eléugrik a medve:
  - Hová mész csiga?
  - Hát tudod, az erdôben kitört a kommunzimus, nekem is van házam, a
   családomnak is, megyek, nehogy beállamosítsák.
 Erre a medve is elkezd rohanni, egyszercsak eléugrik a róka:
  - Hová mész rókakoma?
  - Az erdôben kitört a kommunizmus, nekem is van bundám, a családomnak
   is megyek, nehogy beállamosítsák.
 A róka is futni kezd, majd elkezd gondolkozni:
  - Vörös is vagyok, sunyi is vagyok... Beállok a pártba!

- Apu, egy meztelen férfi rohang l itt az erd“ben!
- Ugyan hagyd, kisl nyom.
- De m r h romszor hagytam, “ pedig negyedszerre is akarja!

Két felderítô megy a dzsungelben, egyszer csak az egyiknek a
sajátságos nemi jellegét biztosító szervét megmarja egy kígyó. A
másik gyorsan fölkapja a tábori rádió fülhallgatóját és gyorsan
érintkezésbe lép a bázis orvosával, hogy most mit is tegyenek. Az
orvos a következôket mondja:
- Mivel igen érzékeny helyen van sérülés, sem kivágni, sem kiégetni
 nem lehet, ezért csak a seb kiszívása segithet a bajtársán.
A bajtárs eközben semmit nem hall a beszélgetésbôl, ennél fogva
kétségbeesetten érdeklôdik a rádiós társánál:
- Mit mond az orvos? Mi lesz most?
Mire a rádiós:
- Azt mondja, hogy meg fogsz dögleni!!!

   Miért irják a szüzességet két s-el ?
   Mert az mindig kétes.

- Mit mond a japán hittéritö?
- Nukupina csalima.

- Hogy születik és hogy hal meg egy autóversenyzö?
- Kilyukad a gumi.

   Milyen korban milyen nótát énekelnek a nök ?
   20 év: Forró mint Afrika.
   30 év: Vadak mint Ćzsia.
   40 év: A technika magaslatán állnak, mint Amerika.
   50 év: Össze vannak bombázva, mint Európa.
   60 év: Távol vannak minden közlekedéstöl, mint Ausztrália.
   70 év: Hidegek mint a sarkvidék.
   A férfiak különbözö korban:
   20 év: Csak egy kislány van a világon.
   30 év: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
   40 év: Csendesen, csak csendesen.
   50 év: Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs.
   60 év: Egyszer van egy esztendöben vizkereszt.
   70 év: Nem tudok én neked csak virágot adni.
   80 év: Kidölt a fa mandulástól.

Kétéves tengerentúli szolgálat után hazatér a katona, s feleségét egy új-
szülött társaságában találja az ágyban.
- Melyik szemét barátom volt az ? - kérdezi ôrjöngve - Biztosan Alex, nem?
- Ugyan, ugyan - tiltakozik sírva az asszony.
- Akkor az a rohadt Steve...
- Dehogy.
- Fogadok, más nem lehetett, csak az a sunyi Brian...
- Nem, drágám. Arra nem is gondolsz, hogy nekem is lehetnek barátaim?

Két kannibál beszélget a dombtetön (ez náluk a default állapot).
Egyikük imígyen szól pajtásához :
 - Te, jön föl a hugod - említi meg, mintegy mellékesen.
 - Igen, és hol ? - (tenyeréböl simlédert képezve eröteljesen les.)
 - Hát itt : BÖÖÖÖ - (Ez egy monumentális büfizés akaródzik lenni.)

Uj kiskakas kerül a baromfiudvarba és azonnal lendületesen munkához lát.
Nem kíméli a pulykákat, gyöngytyúkokat, kacsákat, libákat sem.
- Nem lesz ennek jó vége, fiacskám - figyelmezteti az öreg kakas ügybuzgó
fiatal társát, de az rá se hederít.
 Másnap reggel az öreg tarajos szomorúan látja, hogy a buzgó kiskakas ott
fekszik döglötten a szemétdomb tetején, és fölötte már ott köröz egy kese-
lyľ.
- No lám - csóválja fejét az öreg -, megmondtam én, hogy ez a sok szex nem
vezet jóra!
- Csönd! - suttogja mérgesen a kiskakas, egyik szemhéját felnyitva. - Ne-
hogy elriaszd itt nekem!

A japánok fedezték fel!

Néhány szabálya megtámadás esetére:

A. kartörés keresztbe:
  Két kézzel ellenfelünk talpát megfogjuk és hirtelen felrántjuk 
 a térdéig. Erre térde  beleütôdik hónaljába és kilöki bal szemét. 
 Ijedtében megfordul és kitöri nyakcsigolyáját. Lefektetjük a 
 földre és továbbmegyünk.

B. Ellenfelünk sarkára sót hintünk, mire hirtelen felkapja bal  
  lábát. Erre megragadjuk két fülét, lassan elôre h]zzuk, hogy  
  gerince félkör alakot vegyen fel. Gyorsan belerúgunk oldalába,  
  és könyökét felütjük, mire veleje kiloccsan. Falnak támasztjuk  
  és otthagyjuk.

Mindeme módszerek rendesen beválnak, azonban gondoskodni kell, 
hogy ellenfelünk ne zavarhasson bennünket a fogások  precíz 
kivitelében. ( Leghelyesebb elôre agyonütni egy doronggal. )


- Mondja Jean, csipog a citrom?
- Nem uram.
- Akkor én az el“bb a kan rit...

- Jean, mi volt ez a lövés?
- A szomszéd állam uralkodója érkezett hazánkba, uram.
- És mondja, Jean, mi volt ez a második lövés?
- Elsôre biztosan nem találták el, uram.

Old Shutterhand megismerkedik a híres Sólyomszem fônökkel. Elszívják a bé-
kepipát, aztán azt kérdezi Old Shutterhand:
- Mondd, te vagy az a nagyfônök, aki száz lépésrôl egyetlen nyílvesszôvel
 leteríti a rohanó bizonbikát?
- Én vagyok.
- És te vagy az, aki egyetlen lasszódobással kifogja száz vágtázó musztáng
 közül a legszebb csôdört ?
- Én vagyok.
- És te vagy az, aki puszta kézzel legyôzöd a Sziklás-hegység oroszlánját,
 a pumát?
- Én vagyok.
- És te vagy az, aki reggeltôl estig megállás nélkül tud kefélni ?
- Nem, az a nôvérem.

Egy üzletember igen csinos hölgy mellett kap helyet a repülôgépen. Beszéd-
be elegyednek, s a nôrôl kiderül: tudományos kísérletben vesz részt. Az a
feladata, hogy különbözô típushoz és bôrszínhez tartozó férfiakkal szeret-
kezzen s aztán rangsort állitson fel közöttük.
- Nahát, ez aztán igazán érdekes - hümmögi az üzletember elképedve. S mond-
 ja, hogy áll a kutatás ?
- Egész jól - feleli a nô. - Most már csak egy indián és egy skót hiányzik
 a gyľjteményembôl. Egyébként nyugodtan szólíthat Kate-nek. Önt hogy hív-
 ják ?
- McMurphy Sólyomszem !

A hentes izgatottan toporog a szülôszoba elôtt. Végre nyílik az ajtó, meg-
jelenik az orvos, egyik kezében az újszülött, a másikban egy hatalmas bárd:
- Gratulálok uram. Fiú ! A súlya három kiló negyven. Maradhat ?

Az egészség valószinűleg a halál leglassabb formája.

A feldühödött tábornok összetrombitáltatja a helyôrséget és közli: ameny-
nyiben 24 órán belül nem kerül elô a felesége eltľnt gyémántgyľrľje, min-
denkit hadbíróság elé állíttat.Izgatott kutatás indul meg, minden eredmény
nélkül. Végül a beijedt katonák beráncigálnak az utcáról egy dülöngélô ré-
szeget. Az persze nem tud semmirôl. Hogy gyorsabban haladjanak a nyomozás-
sal, fejjel lefelé belelógatják a laktanya közepén levô kútba. Mindhiába.
Már éppen fel akarják adni, amikor az éppen felhúzott, csöpögô áldozat mé-
giscsak megszólal:
- Fiúk, tényleg, hívjatok inkább valami búvárt. Én akárhogy meresztem oda-
lent a szemem, nem találok semmit.

A férj megdicséri feleségét:
- Édesem, ma különösen jól sikerült a gombapaprikás. Honann szerezted ezt
 az új receptet ?
- Egy detektívregényben olvastam, szívem !

Az egyetemi elôadó az alkohol káros hatásait akarja bebizonyítani a hall-
gatóknak. Egy pohárba tiszta szeszt önt, s belepottyant egy gilisztát. Az
állatka kettôt-hármat vonaglik, majd kimúlik. A tiszta vízbe dobott gilisz-
ta viszont vidáman ficánkol tovább.
- Nos uraim, milyen következtetéseket vonnak le a kísérletbôl ?
- Professzor úr - jelentkezik egy hallgató az elsô sorból -, azt hiszem a
tanulság egyértelmľ. Aki sokat iszik, nem lesz gilisztás.

Joe-t megkérdezi barátja, hogyan sikerült lefogynia.
- Az orvosom ôsi kínai diétát írt elô. Három hete nem eszem mást, csak
 tyúkhúslevest.
- Tyúkhúslevest ? Cérnametélttel ?
- A fenét ! Pálcikával !

A fiatalember háztľznézôbe megy, hogy kedvese apjával beszéljen.
- Uram, szeretném feleségül venni az ön lányát!
- A feleségemmel már beszélt?
- Igen, de ha lehet, én mégis a lányánál maradnék.

 - Mi az feldobod, és sose látod többé ?
 - A talpad.

A farmer egykedv–en t masztja a kerítést, amikor  tszól hozz  a szomszéd:
- John, mióta doh nyoznak a maga lovai ?
- M r miért doh nyozn nak ?
- H t, maga tudja. Biztos, hogy nem ?
- Ne bolondozzon, persze, hogy biztos.
- Nekem mindegy. De akkor alighanem az ist llója ég ott h tul !

 Nyuszika és a farkas minden héten sakkoznak, és mindíg a nyuszi nyer.
 A farkas egyik héten megkérdezi a nyuszikát:
  - Hogy csinálod, hogy mindíg te nyersz?
  - A sakkozás elôtt mindíg elmegyek a barátnômhöz, s jól megdugom.
 A farkas elkezd gondolkozni, hogy neki is ezt kéne tennie, de mivel nincs
 barátnôje, úgy határoz jó lesz a felesége is. Kimegy a konyhába, s hátulról
 letámadja a fôzôcskézô feleségét, egyszercsak megszólal az asszony:
  - Mi van nyuszika, mész sakkozni?

- H ny etióp  llampolg r fér be egy Trabantba?
- ???
- Dobj be egy szelet kenyeret, majd megtudod...

Este, sötét utca, egy vadul gesztikuláló öreg hölgy rohan oda az
ügyeletes poszthoz:
- Biztos úr! Kapja el azt az embert, meg akart erôszakolni!
- Kérem asszonyom, nyugodjon meg! Tíz percen belül úgyis jön egy
másik...

 - Honnan tudni, hogy az elefántok moziba mentek ?
 - Ott áll a trabantjuk a mozi elött.

 - H ny elef nt fér be egy trabantba ?
 - Négy. Kett“ el“re, kett“ h tra.

- Mi csillapítja a farkaséhséget ?
- Piroska.

- Doktor úr, biztosan megjavul a látásom, ha sok sárgarépát eszem?
- Asszonyom, látott már maga szemüveges nyulat?

Fiatal pár ül a parkban a padon .
 - Mire gondolsz, drágám ? - kérdi a lány .
 - Amire te - próbál kedveskedni neki a fiú .
 - Nem szégyelled magad, te disznó !?

- Mi az abszolút csúszós?
- ???
- Szappanos hal egy vödör takonyban...

Egy csiga feljelentést tesz két teknôsbéka ellen, azt állítva, hogy hazafe-
lé menet megerôszakolták. A nyomozó az áldozatot faggatja:
- Most mondja el szépen, nyugodtan, mire emlékszik.
- Sajnos, nem tudom. Olyan gyorsan történt minden...

A csapatmunka lényege : mindig van kit hib ztatni.

A három jó cowboy lovagol a sivatagban :
 - Elsönek megy Jack, Arany lovon,
 - Második Joe, Ezüstön,
 - Utánuk megy harmadiknak Charles Brons(z)on . (He-He-Heeeeee....)

Megy két cigány egy biciklin az úton. Egyszer csak elszáguld
mellettük egy fejnélküli motoros. Néznek értetlenül a fiúk.
Körülbelül tíz perc múlva elszáguld mellettük egy másik fej nélküli
motoros. Megint csak néznek csodálkozva. Eltelik újabb tíz perc,
amikor egy harmadik fej nélküli motoros is elrobog mellettük. Na
erre már megszólal az elöl ülô cigány:
- Te, Gázsi! Hát nem kéne mán bevenni ázt á kászát?...

Az állatkertben az állatházban elszabadul egy denevér. Az ügyeletes poszt ki-
száll a helyszínre, majd rövid kergetôzés után sikeresen elfogja az állatot,
majd behúz neki egyet, csépeli egy darabig, majd a földre dobja a denevért és
ráugrál. Végül magasra emelve a döglött állatot elkiátja magát:
	- Batman, batman, csalódtam benned...

A BatMan és Superman beszélgetnek.
 - Te Batman, nem fogod elhinni mi történt velem. A múlt héten éppen
  egy sziget felett szálltam, mikor megláttam egy sikoltozó széttárt 
  lábú nôt. Azonnal leszálltam....
 - És nem lepôdött meg?
 - A nô nem, de a láthatatlan ember nagyon...

- Miért van víz a Balatonban?
- ???
- Hogy a hajók ne porozzanak...

Kovács a feleségének, miközben a sztrádán hajtanak:
- Micsoda vademberek vannak! Ez a BMW-s is egy ôrült! Legalább fél
órája százharminccal jön mögöttünk!

Frank az elsô randevú végén bevallja Marynek:
- Mary, te vagy a legcsodálatosabb lány, akivel valaha is találkoztam. Ha
hozzám jössz feleségül, ígérem, a tenyeremen hordozlak majd.
- Miért, Frank, autód nincs ?

Az öreg halász kifog egy aranyhalat. A hal rimánkodóra fogja:
- Nézd, öreg, kicsi is vagyok, szálkás is vagyok, dobj vissza. Cserébe
teljesítem egy kívánságodat.
- Hát jó. Nos, világéletemben gazdag, szép, fiatal herceg szerettem volna
lenni, akit szeretettel övez a nép.
A halász visszadobja a halacskát, mély álomba zuhan, s arra ébred, hogy
valaki rázogatja a vállát:
- Öfelsége, Ferenc Ferdinánd, ébredjen fel!
- Mi ez, mi történt, hol vagyok?
- Felséged elszundikált az úton, mindjárt Szarajevóba érünk.

               DIAGNOZIS
Az orvos bánatos arccal mondja Kis anyósának:
 - Asszonyom,legyen elkészülve a legrosszabra, a kedves veje legfeljebb már
  csak egypár órát élhet.
 - Na tessék! Most mit csináljak azzal a sok orvossággal ??

- Papa, miért fut a nagymama cikcakkban?
- Pszt, maradj most csöndben, kisfiam!
- De papa, miért fut cikcakkban a nagymama?
- Ne zavarj most, Pistike! Látod, hogy nem érek rá.
- De igazán, papa! Miért fut a nagymama cikcakkban?
- Ne zavarj már folyton, kisfiam, és inkább adogasd a töltényeket!

A kov cs csal d  llatkertbe l togat, éppen a vizilovat nézegetik,
amikor megszólal Kov cs:
- L tja, mama! Mekkora sz ja van, azt n még sem szól egy szót
sem...

- Mi a különbség a daganatos betegségek és az anyós között?
- Az elôbbiek között akadnak jóindulatúak is...

Kovács anyósát megrúgja a ló, az öregasszony belehal a sérülésbe.
A temetésre nagyon sokan elmennek, még a környezô falvakból is.
- Mennyi ember! - csodálkozik Kovács barátja. - Ennyire szerették
az anyósodat?
- Ugyan! Mind a lovamat akarja megvenni...

- Mit jelent az, hogy Paff, a bľvös sárkány?
- ???
- Anyósom elesett a biciklivel.

Három férfi beszélget nyaralás után arról, hogy melyikük anyósa
beszél a legtöbbet.
- Az enyém annyira gyôzi szóval - így az elsô -, hogy nem is
vettünk tévét. Minek? Nem is tudnánk figyelni rá...
- Az semmi! - mondja a második. - Az enyém annyit beszél, hogy a
múltkor súlyos halláskárosodással küldött betegállományba az orvos!
A harmadik csak hallgat.
- Na és a tied? - érdeklôdik a másik kettô.
- Mi most voltunk a Balatonnál.
- És?
- Hogyhogy és? Nézzétek meg az anyósomat: lebarnult a nyelve...

Biztos úr, szeretnék feljelentést tenni az anyósom ellen. Szabályosan, a
zebrán mentem át az úttesten, amikor az a nô hirtelen, hátulról föllökött a
kocsijával és megállás nélkül elrobogott. Kész csoda, hogy megúsztam !
- Várjunk csak. Azt mondja, a kocsi hátulról jött. Honnan tudja, hogy az a-
nyósa volt a tettes?
- Biztos úr ! Harminc éve hallgatom azt a diadalmas röhögést !

 Mi az? Nappal ugat éjjel úszik?
 Az anyós protézise...

- Mondja Kovács bácsi, maga mit szokott csinálni, ha este nem tud
 elaludni?
- Én? Elszámolok h romig és m r alszom is.
- Tényleg? H romig?
- H romig, de van úgy, hogy fél négyig is.

6. részMár a Norton se' a régi...

A Floppy Drivehoz: Lemezemet falta beled, vágja le a balta feled!

Ha nem tehetjük, amit akarunk, azt kell akarnunk, amit tehetünk.

-Hozza ide a lovamat,a buzogányomat és az íjamat.-Miért? -Álmos vagyok...

A Honfoglalás készítôi most a Mohácsi vész c. 3 szereplôs filmen dolgoznak.

A gazdagok mindent olcsóbban vásárolnak, mint a szegények.

Elnézést kérek, de elragadott a HÉV!

Mondom a balt! Mondom a lábát!!! Mondom a BETEGÉÉÉÉÉÉÉT!!!!

Tökéletes világ nem létezik, csak annak jó virtuális közelítése.

"A csúnya nôket a buta férfiak találták ki..."

Nem volt egy szép nô. Az arca Louis Armstrong hangjára hasonlított.

- És ne mondogasd egyfolytában, hogy oké, oké? -Oké.

Teremteni csak a semmibôl lehet!

Bizonyos szinten vannak közös céljaink. Például kiírtani egymást.-MI A NOI NEM NEGY CSODAJA?
VALASZ:
1) NEDVESNEK LENNI FURDES NELKUL,
2) VEREZNI VAGAS NELKUL,
3) TEJET ADNI FUZABALAS NELKUL,
4) HULYESEGEKET POFAZNI KERDEZES NELKUL!


Rajottem, hogy a politikusok miert nem javitanak az iskolak helyzeten:
Be vannak szarva a muvelt szavazoktol!

- Milyen a hallasa, nagymama ?
- Az enyem? Romai katolikus.

- Mi az a kezedben ?
- Nagyito' !
- Nem azt ke'deztem, kito" van !

Radioba betelefonal egy hallgato:
- Tegnap talaltam egy penztarcat, volt benne 3000 USA dollar, 5000 angol
font, 10000 nemet marka es egy nevjegy: Kis Bela. Neki kuldenem a kovetkezo
dalt:.....

- Miert maszturbal a nema no a balkezevel?
- ???
- Mert a jobbal sikoltozik.

Ket toxikologus (me'rgekkel foglalkozo vegye'sz) beszelget:
-Az utobbi idoben az allatkiserletek helyett ugyvedkiserleteket vegzunk.
-Miert, a patkanyok nem valtak be?
-De igen, de ha az ember evekig dolgozik veluk, a vegen ugy megszereti
azokat az aranyos kis allatokat.....

Mi a kulonbseg a harcsa es az ugyved kozott?
Az egyik egy zavarosban vadaszo dogevo, a masik pedig egy nagy bajuszos hal.

Egy negyven ev koruli no megkerdezi az orvosat:
- Mit tegyek azért, hogy ugy alljon a mellem, mint 15+1 eves koromban?
- Hat, asszonyom, alljon negykezlabra... :)))))

Egy tizeneves lany hazaerkezik az iskolabol es megkerdezi anyukajat:
- Mama, igaz az amit Rita mondott?
- Micsoda kislanyom?
- Hat az, hogy a kisbabak onnet jonnek, ahova a fiuk a futyijuket teszik?
- Igen dragam.
- De amikor a kisbaba elojon, nem fogja kiverni a fogaimat?

- Ha a gyorsvonat három óra alatt, a személyvonat pedig öt óra
 alatt ér Debrecenbe, mennyi idô alatt ér oda a taxisofôr?
- ???
- Pedig egyszerľ. Attól függ, hogy gyorsvonattal megy, vagy
 személlyel.

A halálraítélt utolsó éjszakáját tölti a siralomházban.
- Mit kíván enni vacsorára? - faggatja a fegyôr. - Hozhatok egy kis orosz
kaviárt francia pezsgôvel? Vagy egy kitľnô Wellington bélszínt? Esetleg
rántott libamájat, pekingi kacsát vagy egy kis lazacot?
- Oh, csak egy adag tojás gombát kérek.
- Meg van ôrülve? Most igazán bármit kérhet, nem tagadhatjuk meg az utolsó
 kívánságát.
- Hát éppen ez az. Világéletemben féltem a gombától.Két bolond megy a vasúti sínek között fölfelé a domboldalon:
- Te, hogy ez a lépcsô milyen hosszú !
- Ja ! És a korlát is nagyon alacsony !

Két vadász cserkészik az erdôben, s egyszer csak elszáll a fejük felett egy
sárkányrepülô. Egyikük villámgyorsan vállához emeli a fegyverét, céloz és
tüzel.
- Milyen madár volt ez, komám ? - kérdi a társa.
- Fogalmam sincs róla. De az biztos, hogy az embert azonnal elengedte.


Zold oblos kocsogot orokolt Odon. Zold oblos kocsog folott bogoly ropkodott,
s kopott.
Odon horgott:
-Dogolj bogoly!
Rogot lokott. Kocsog torott, bogoly doglott, Odon rohogott:
- Ho, ho, ho...

Ugyanez ekezetekkel:
Zöld öblös köcsögöt örökölt Ödön. Zöld öblös köcsög fölött bögöly
röpködött, s köpött.
Ödön hörgött:
-Dögölj bögöly!
Rögöt lökött. Köcsög törött, bögöly döglött, Ödön röhögött:
- Hö, hö, hö...

Parbeszed Sziberiaban:
- Ivan, van egy uveg vodkam!!!
- Ne uvolts, te barom, mert elvisznek!
- Innen, hova???

1917 november 8-an Lenin es Trockij setalnak Szentperetvar utcain.
Rettenetesen hideg van, igy Trockij igy szol a nagy vezerhez:
- Lenin elvtars, nagyon fazom! Van egy uveg vodkam, igyuk meg!
- Nem lehet, Trockij elvtars!
Mennek tovabb, Trockij megint probalkozik:
- Lenin elvtars, legalabb egy felest igyunk!
- Nem lehet, Trockij elvtars!
Mennek tovabb, Trockij mar nem birja tovabb:
- De Lenin elvtars, legalabb egy kis kupicaval igyunk!
- Nem lehet, Trockij elvtars! Latja, tegnap is mi lett a nagy ivaszatbol!

- Hogy hivjak a finn kidoboembert ?
- Halljamaga Menjeninnen

Hruscsov elvtars meglatogatja egy kolhozt.
- Hogy s mint elnek, kolhozista elvtarsak? - kerdezte Nyikita Szergejevics
trefalkozva.
- Jol elunk - feleltek a kolhozistak trefalkozva.

A moszkvai radioban a 7 oras hirek:
- Ma reggel 6 orakor Brezsnyev elvtarsnak egeszseges vizelete volt.
Nyolc oras hirek:
- Ma reggel 7 orakor Brezsnyev elvtarsnak egeszseges szeklete volt.
Hirek kilenckor:
- Ma reggel 8 orakor Brezsnyev elvtars felebredt.

Isten mar nagyon faradt, stresszes, mivel O az elsoszamu a vilagon,
elhatarozza hogy szabira megy. Odagyulnek az arkangyalok es adjak a
tanaacsokat:
- Mi lenne ha a Marsra mennel?
- Oda nem! Ott voltam vagy 15-ezer evvel ezelott, nincs atmoszferaja es
nagyon poros.
- Hat a Pluto?
- Oda se, ott voltam vagy 10-ezer evvel ezelott, majds megfagytam.
- Es a Mercury?
- Soha! vagy 5-ezer evvel ezelott voltam ott de maj megegtem!
- No es a Fold? - mondja a masik
- Te viccelsz! Ca 2-ezer evvel ezelott voltam ott, meghuztam egy izraeli Q-t
es meg mindig arrol beszelnek!

- Kedvesem, te a szépeket, vagy az okosakat szereted?
- Egyiket sem, én téged szeretlek aranyom.

Felborul egy búzával megrakott szekér az országúton. A fiatal kocsis épp
hogy elkezdi lapátolni a búzát, amikor a közeli tanyáról odaballag hozzá a
szomszéd:
- Józsi ! Gyere be hozzánk, megebédelük, aztán segítek fölállítani a kocsit
és visszalapátolni a búzát.
- Nagyon köszönöm, Pista bátyám, de nem hiszem, hogy a papa örülne, ha itt-
hagynám a kocsit.
- Ugyan már, gyere nyugodtan. Ketten majd gyorsabban végzünk.
Az ebéd után a legény hatalmasat nyújtózik, majd megjegyzi:
- Ez fejedelmi volt, köszönöm. De apám biztos nagyon ideges.
- Ugyan, nyugodj már meg ! Miért lenne apád ideges ?
- Hát, én is nyugtalankodnék ott, a kocsi alatt !

Megy a székely szekéren a feleségével. Egyszer csak kitör a vihar,
zuhog az esô és villámlik. Hirtelen egy villám körülbelül tíz
méterre lecsap a kocsi mellé. Megszólal erre a székely:
- Na!
Nem sokkal utána újabb villám vág melléjük, ám most csak úgy egy
méterre. Erre a góbé:
- Na, na!
Mennek tovább, egyszer csak belevág egy villám a szekérbe, az
asszony lefordul a bakról. Mire a székely:
- Na, azért!

A férj elkeseredve meséli a barátjának:
- Képzeld, mi történt ! Tegnap, amikor hazamentem, a feleségemet az ágyban
találtam egy svéddel !
- Atyaúristen ! És mit szóltál hozzá ?
- Semmit ! Hát tudok én svédül ?

- Miért tudnak a nôk jól spárgázni?
- A könyv is ott nyílik ki, ahol a legtöbbet használják.

Száz kilométert tett meg a skót gyalog, hogy megnézhesse a
kupadöntôt. Amikor hazaér, a szomszédja megkérdi, milyen is volt a
meccs.
- Azt nem tudom - mondja a skót szurkoló -, mert már nem volt erôm
átmászni a kerítésen.

Egy jótékonys gi akció végén, amikor kinyitj k a perselyeket, az
egyikben a nagyobb címletek mellett h rom darab egypennyst is
tal lnak.
- Na, ezeket biztosan egy skót dobta be - jegyzi meg valaki.
Mire mellette:
- Egy? Három!

Az idôs skót házaspár otthon üldögél. Egyszer csak azt mondja az
asszony:
- Te John, igazán elvihetnél moziba!
- Ugyan, drágám, már voltunk moziban!
- Igen, de ez már hangosfilm!

A skót árokba fordul a kocsijával és szörnyethal. A szomszédja
vállalja, hogy tapintatosan közli a szomorú hírt a néhai
özvegyével.
- John tegnap kocsival utazott Glasgow-ba? - kérdi, miután az
asszony ajtót nyitott neki.
- Igen.
- Az új öltönye volt rajta?
- Igen, az.
Erre a szomszéd leveszi a kalapját:
- Hajjaj! Kár azért a finom tweed-szövetért...

- Hogyan készült az elsô rézdrót?
- ???
- Az utcán hevert egy rézpénz. És két skót egyszerre hajolt le
érte...

Londoni élményeit meséli a skót a barátainak:
- Ezek az angolok mind ôrültek. Képzeljétek, hajnali háromkor
beront egy angol a szállodai szobámba, üvöltözik és csapkod a
papucsával...
- Szörnyľ! És te mit szóltál?
- Semmit. Nyugodtan fújtam tovább a dudámat.

Két skót járja az erdôt. Az egyikre rájön a szükség, elvonul hát
egy fa mögé. Pár perc múlva kiszól a barátjának:
- Te, van nálad egy kis papír?
- Ugyan már - szól vissza a barátja -, ne légy olyan fukar, hagyd
ott!

A skót maga elé tesz egy képeslapot, amelyen egy gyönyörľ meztelen
nô van. Ćbrándozva nézegeti, iszik egy kis szódavizet, aztán észbe
kap:
- Ez nem mehet így tovább! Minden pénzemet nôkre és italra költöm!

A skót h zasp r orvoshoz viszi hathónapos gyerekét.
- Mi baja a gyereknek?
- Semmi, doktor úr, csak most aj nlottak kéz alatt egy
gyerekkocsit, és tudni szeretnénk, érdemes-e megvenni.

A skót rosszkor megy haza. A felesége ágyban bujálkodik egy
férfival. A skót pisztolyt ránt, beletölt egy golyót, és azt
mondja:
- Te cafka, állj szorosan a szeretôd mögé! Le akarlak lôni
benneteket!

A skót bemegy a kocsmába, kér egy pohár whiskyt, kikapja a csapos
kezébôl, fölhajtja, fizet és elsiet.
- De sürgôs! De sürgôs! - morogja egy vendég.
- Amióta az a szörnyľ baleset érte, mindig ezt csinálja - magyarázza a csapos.
- Miféle baleset?
- Valaki meglökte a poharát, és egy csepp a padlóra loccsant.

Két skót találkozik:
- Mi az, Glenn, kihúzattad a fogaidat?
- Yes.
- Az összes fogad rossz volt?
- Dehogy volt rossz!
- Hát akkor?
- Elvesztettem a fogkefémet.

Grun dicsekszik Khonnak:
- Kepzeld masodik lettem egy matematikaversenyen ezert egy ejszakat
tolthetek a rabbi felesegevel.
- Es mi volt az elso dij?
- Harom szal cigaretta...

Hazalatogat a falujaba Julcsa. Bemegy az uzletbe, de nagyzolni akar es
nagyzolos tajszolassal kerdi meg:
- Cetrem ven?
- Nincsen.
- Nerencs ven?
- Nincsen.
- Detelye ven?
- Nincsen.
- Het ekker mi ven?
- Ketyefesze . . .


- Apuciii, mi az hogy perverz?
- Halgass, kisfiam, es segits bekapcsolni a melltartomat!

Mi a kulonbseg egy verengzo terrorista es egy menstrualo no kozott?
???
A terroristaval lehet beszelni....

Csaucseszku idejeben a radio reggeli musora igy nezett ki:
- Jo reggelt, kedves hallgatoink csau eltars felkelt, keljenek fel Onok is.
- Het ora van, csau bacsi tornaszik, tornasszanak Onok is.
- Fel nyolc, csau elvtars reggelizik... kivanjanak neki jo etvagyat !!!

Az idojelzes meg igy:
- Bip...bip...bip... Kedves hallgatoink! Hat ora van...Maximum negyed het...

Szekely ember alldogal Bukarest foteren, es egyre csak nezi a legujabb
Ceausaescu-szobrot. A rendor meg a szekelyt nezi, aztan egy fel ora mulva
csak odamegy hozza:
- Mit nez ezen a szobron annyira? Talan bizony nem tetszik?!
- Tetszeni epp tetszene, de van rajta ket hiba is...
- Na ne mondja mar! Es mi lenne az?
- Eloszor is, Ceausescu elvtars fejeben ferden all az a kisbalta.
- Na ne szorakozzon velem, mert beviszem! Nincs is kisbalta a Conducator
fejeben!
- Na, itt a masodik hiba...

Abris, a szekely legeny katona es orsegben all Csau szobranal. Odamegy hozza
egy joember es megkerdezi:
- Miert acsorogsz itt, Abris? Vigyazol a szoborra?
- Igen azt a parancsot kaptam, hogy vigyazzak ra, nehogy felrobbantsa
valaki!!!
- Ugyan, ki robbantana fel ezt a szobrot?
- Hat en, ha nem lennek szolgalatban...

Csalad megy autoval ejjel Nagy-Romaniaban. Apuka megkerdezi:
- Gyerekek, latjatok ott azt a nagy sotetseget? Na, azok mar Bukarest
fenyei.Egy ujsagiro a nyelvtanulasrol keszit riportot, s tobbek kozt beteved egy
egyetemre.
Megallit egy professzort:
- Mennyi ido alatt tudna megtanulni Japanul?
- Nos, ha figyelembe vesszuk a teljesen eltero hangkepzest, kiejtest es
irast, ugy gondolom ha semmi massal nem foglalkoznek harom ev elegendo
lenne. Riporter koszoni, tovabbmegy, majd megallit egy tanarsegedet:
- Mennyi ido alatt tudna megtanulni Japanul?
- Nos, ha figyelembe vesszuk a teljesen eltero hangkepzest, kiejtest es
irast, ugy gondolom ha semmi massal nem foglalkoznek masfel ev elegendo
lenne. Riporter koszoni, tovabbmegy, majd megallit egy diakot:
- Mennyi ido alatt tudna megtanulni Japanul?
- Uram Isten! Holnap vizsga???

A lottósorsolás délelôttjén a szegény skót imádkozva jár föl-alá a
szobában.
- Jaj, Istenem, csak most segíts meg, hogy enyém legyen a
fônyeremény! Csak most az egyszer segíts, hogy én nyerjek!
Egy idô után elunja a Teremtô az imádkozást, s így szól a skóthoz:
- Szívesen segítek, jóember! De legalább vegyél egy szelvényt!

A skót felesége hazamenvén azt látja, hogy a fia eszeveszetten
rugdossa az udvarban a szomszéd gyereket. Felháborodottan avatkozik
közbe:
- Mit csinálsz, te?! Nem hagyod abba rögtön?! Hogy mered rugdosni
 a kis barátodat, amikor új cipô van rajtad?!

Étterembe megy a skót házaspár. Ketten rendelnek egy szendvicset.
Amikor a pincér kihozza, a férj kettévágja, az egyik felét odaadja
a feleségének, majd enni kezd.
- És ön nem eszik? - kérdezi rezzenéstelen arccal a pincér.
- Majd a férjem után - feleli a hölgy. - Várom a fogsort...

Bekopog a skót az orvoshoz.
- Doktor úr, nézze már meg a nyelvemet! Belemente egy szálka.
- Szálka a nyelvébe? De hogyan?
- Hát, az úgy kezdôdött, hogy kiloccsant a whiskym a padlóra...

Glasgow-ban két skót támasztja a kocsmapultot:
- Képzelje, uram, a feleségem névnapja és születésnapja is karácsony nap-
 jára esik.
- Micsoda véletlen, uram !
- Dehogyis ! Mit gondol, miért épp ôt vettem feleségül ?


7. rész
Harom nyugdijas ul egy kavehazban egy csesze kave mellett.
December kozepe van. Nezik, hogy odakint nagy pelyhekben hull a ho, az
emberek csomagokkal megpakolva jonnek-mennek.
Megszolal az elso:
- Megis csak jo dolog a Karacsony.
Masodik:
- Az lehet, de a szex meg jobb.
Harmadik:
- Igen, de Karacsony tobbszor van.

Hogy szedjunk fel egy szoket? Itt egy-ket jo mondat:
- Jol mutatna a ruhad az agyam mellett a padlon!
- Mit szeretnel reggelire?
- B@szni akarsz vagy kerjek elnezest?
- Meghivhatlak valamire vagy csak a penzt kered?
- Kisasszony, ha mar ugyis elvesztette a szuzesseget, megkaphatom a
csomagolasat?

Megy a szoke az utcan. Elszall felette egy madar es elpottyantja magat. Mire
a szoke:
- Hu, meg szerencse hogy a tehenek nem repulnek! :)

Vezet a szoke az orszaguton es radiot hallgat. A DJ egyik szokes viccet a
masik utan mondja, addig-addig, amig a mi kis szokenk megmergelodik, es
kikapcsolja a radiot. Megy tovabb, hat mit lat? Egy szoke ul egy csonakban a
buzafold kozepen es evez. Megszolal:
- Te kis ribi, az ilyenek miatt, mint te, van nekunk rossz hirunk! Tudnek
csak uszni, megmutatnam neked...


- Two Martini, please!
- Dry?
- Nein, zwei!

...vagy az idealis feleseg adatai: 90-40-60
90 eves, 40 fokos lazzal, 60 millios hagyatekkal...

Egy ferfi, maszkal a fejen betor egy spermabankba, puskaval a kezeben.
- Nyisd ki azt a kib...ott szefet! - orditja a nonek a pult mogott.
- De mi nem kereskedelmi bank vagyunk - Valaszol a no. Nalunk nincsen penz,
ez egy spermabank.
- Ne vitatkozz! Nyisd ki azt a rohadt szefet, vagy szetlovom a fejedet.
Miutan kinyitotta, azt mondja a ferfi :
- Vegyel ki egy kemcsovet es idd meg!
- De hat ez tele van spermaval!
- Ne nyafogj, csak idd meg.
A No megissza.
- Jo most vegyel ki egy masikat, es idd meg azt is.
Megissza azt is.
Hirtelen a ferfi lerantja magarol a maszkot, es a no legnagyobb
megrokonyodesere a ferje all elotte.
- Most mond meg, mi olyan k...a nehez ebben?

a 3 tagu csalad egyutt furdik...anyuka, apuka es a kislany. A kislany
megkerdezi apukajatol:
- apu, nekem mikor lesz olyanom a labam kozt, mint neked?
- ...............majd,ha anyad kiment.Most hallottam egy idetlen tv musorban, hogy a seat uj luxus sportautojaban
windows-alapu fedelzeti computer lesz. Lassan tenyleg ott fogunk tartani,
hogy balesetrol az lesz az utolso keped, hogy az villog elotted: Biztos,
hogy szeretne hasznalni a legzsakot?


Ket barlangasz setal a hegyekben. Egyszer csak az egyikuk
bezuhan egy szakadekba. A baratja utanakialt:
-Hogy vagy? Elsz meg?
-Igen.-hangzik a valasz
-Nem faj a fejed?
-Nem.
-Nem tort el a labad?
-Nem.
-Semmi baj a kezeddel?
-Semmi.
-Huhh, tiszta mazli. Ki tudsz maszni?
-Varj egy kicsit, meg nem ertem le az aljara!

- Ki jött rá elöször, hogy Duncan McLoud halhatatlan?
- ???
-Az anyja a harmadik kaparas utan.

- Mer utalja Jezus a tiktakkot ?
- ???
- Mert folyton atpotyog a kezen.

- Mert nem jon ki tavasszal a macko a barlangjabol ?
- ???
- Hat mer megdoglott.


-Miert jo leszopni Ludas Matyit?
???
-Mert Haromszor adja Vissza!!

-Hogyan szallsz ki egy repulobol, ha elotted egy hajo van mogotted pedig egy
versenyauto?
-Kiabalsz, hogy allitsak meg a ringlispit!

Gyönyörľ vidrabundában sétál egy nô a Fifth Avenue-n. Hirtelen indulatos
állatvédôk veszik körül.
- Tudja ön, asszonyom - kérdi az egyik felháborodva -, hogy hány állatot
kellett megölni ezért a bundáért?
- Tudja ön, uram - feleli a nô -, hány állattal kellett lefeküdnöm ezért a
bundáért?


A vasutas család csemetéje elôször ment iskolába. Amikor hazaér,
csalódottan kifakad:
- Az egész egy nagy átverés! Az ajtóra az van kiírva, hogy elsô
 osztály, bent meg minden csak fapados!

Alig, hogy elteltek a mézeshetek, az ifjú ara így panaszkodik az anyjának:
- Mama, megvolt az elsô komoly veszekedés közöttünk.
- Ne aggódj, ez minden házasságban elôfordul...
- Jó, jó, de mit csináljak a hullájával?...


- Az egyetemen vizsgázik a hallgató. Mivel nem sokat tud az anyagról,
 eléggé makog. Erre az oktató is megszólal:
- Jöjjön közelebb kolléga úr !
A hallgató közelebb megy, de értelmes mondatot így sem tud mondani.
Az vizsgáztató folytatja:
- Jöjjön mégközelebb !
A hallgató mégközelebb megy, de a helyzet változatlan. Mire az oktató:
- Tudja mit kolléga úr, jöjjön legközelebb.Mit rohogsz?????????? Kitepem a beledet Te SZEMET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Betotyog a pingvin a kocsmaba es megkerdi:
-Nem jart itt a batyam?
-Nem tudom - feleli a csapos -, hogy nez ki?

Egy ferfi bemegy a gyogyszertarba:
-Elnezest, tudna adni valamit a torkomra? - kerdi - Azt hiszem teljesen
elment a hangom.
-Jo napot uram - feleli a gyogyszeresz -, miben segithetek?

Kerdes a technical support-hoz:
Tavaly Baratno 1.0-mat Feleseg 1.0-ra fejlesztettem es az uj program
varatlanul elinditotta a "gyerek process"-t, amelynek rendkivul nagy a ter-
es eroforrasigenye. A termekismertetoben nem esik szo errol a jelensegrol.
Raadasul a Feleseg 1.0 minden mas programba beinstallalja magat es mar
rendszerinditaskor betoltodik. A kulonbozo programok, ugy mint Ejszakaipoker
10.3 es Sorivaszat 2.5 azota nem futnak, inditasukkor a rendszer osszeomlik.
Ugy tunik nem is tudom kiirtani a rendszerembol a Feleseg 1.0-t.
Gondolkoztam a Baratno 1.0-ra valo visszateresen, de az Uninstall nem
mukodik. Tudnak segiteni?

Valasz:
Kedves felhasznalo, ez nagyon altalanos problema. Sokan fejlesztik Baratno
1.0-jukat Feleseg 1.0-ra, gondolvan, hogy ez pusztan szorakoztato
segedprogram (nem tokeletes forditas - a szerk.). Ellenben a Feleseg 1.0
operacios rendszer, igy arra terveztek, hogy mindent o futtasson. Ne is
probalkozzon az uninstallalasaval! A Feleseg 1.0 eltavolitasa a
rendelkezesre allo eroforrasok serulesevel jarhat. Nehanyan megprobaltak
installalni a Baratno 2.0-t ill. a Feleseg 2.0-t, de tobb problemaval
talalkoztak, mint az eredeti rendszerben. Masok megprobaltak a Baratno 1.0-t
futtatni a hatterben, a Feleseg 1.0 mukodesevel egyidoben. Sajnos a Feleseg
1.0 erzekeli a Baratno 1.0-t es ez osszeutkozest okoz, amely a rendszer
osszeomlasahoz vezethet. A legegyszerubb modja a problemak elkerulesenek, ha
egyik verziojat sem installalja a Feleseg szoftvernek, csak a Baratnot
hasznalja. A Baratno 1.0, 2.0, 3.0 stb. tokeletesen kompatibilisek egymassal
es egyutt is futtathatok.

Tag be egy fehernemu boltba:
- Holgyem, van bugyija ?
- (valasz...)
- Akkor megnezhetem ?
(hatas..)

Tag be a noi-fehernemu boltba.
Korulnez, amul, csodalkozik, szettarja kezeit:
- U, mama, this is the paradise!
(a hatas leirhatatlan)

Hogyan hal meg a tűzoltó?
Elég egyszerűen.

Titkarnot keres egy ceg. A 3 jelentkezo a kovetkezo kerdesre
kell valaszoljon: ketszer kettes, mennyi ?
Az elso: 4
A masodik: 22
A harmadik: lehet 4 is meg 22 is
- Melyiket alkalmaztak a harom kozul ?
- Amelyiknek a legnagyobb mellei voltak....

A cigany kap az apjatol egy rugoskest, amit masnap egy karorara cserel.
Az apja mergesen:
-Es ha sziggyak az anyadat a kocsmaban, mit valaszolsz? Azt hogy fel negy?

Ket haver talalkozik:
- Te kepzeld, husz ev hazassag utan megujult a szexualis eletem a
felesegemmel.
- S hogyan, te?
- Most a hazassagi evfordulora vettem neki egy gazmaszkot...
- ES?
- ...amikor szeretkezunk ha felteszi megszepul tole... ha meg elzarom a
levegot ugy mozog, mint husz evvel ezelott.

17. A nok nem ertik meg, hogy miert jo a ferfiaknak, ha meccsre jarhatnak. A
ferfiak azert szeretnek meccsre jarni, hogy elszabaduljanak a valosagtol. A
nok viszont az olyan szorakozast keresik, amely emlekezteti oket ra, hogy
mennyivel rosszabban is mehetnenek a "dolgok", mint amennyire.

18. Ha egy ferfinek el kell mennie egy hetnapos utra, akkor visz magaval 5
napra valo ruhat, es nehany dolgot tobbszor is viselni fog. Ha egy nonek
kell mennie egy hetes utra, akkor minimum 21 ruhat fog becsomagolni, mert
nem tudja, hogy hogy fogja erezni magat ehez- vagy ahhoz a ruhahoz.

19. A nok megfesulik a hajukat mielott agyba mennek...(?????)

20. Nezd meg egy no hogyan eszi a fagylaltot es akkor lesz egy
hozzavetoleges viszonyitasod, hogy milyen lehet az agyban.

21. A nok kevesebbert megcsinaljak ugyanazt a munkat mint egy ferfi, kiveve
a modellkedest.

22. Egy nonek mindig igaza van. A bocsanatkeres a ferfiak kotelessege.

23. Az atlagos szama a furdoszobaban talalhato noi dolgoknak: 437. A legtobb
ferfi ezek kozul mindossze legfeljebb 9-rol tudja, hogy mire valo.

24. A nok szeretik a macskakat. A ferfiak is azt mondjak, hogy szeretik a
macskakat, de amikor a nok nem figyelnek, a ferfiak belerugnak a macskakba.

25. A nok szeretnek a telefonon dumalni. Egy no meglatogatja a baratnojet,
nala van harom hetig, utana hazajon, es felhivja ugyanazt a baratnot es meg
beszelnek 6 ora hosszat.

26. Egy nonek mas es mas ruha kell, hogyha: ontozi a viragot, kiviszi a
szemetet, telefonal, konyvet olvas, vagy levelet ir.

27. Egy no inkabb hatszor megkeruli a varost kocsival a fouton, minthogy egy
mellekutcaban eltevedjen.

28. Nincs az a no, aki elvarja az oszinte valaszt a kovetkezo kerdesre: Hogy
nezek ki?

29. Egy no soha nem tudja, hogy hany kilo, megha ot perce meredzkedett,
akkor se.

30. A nok inkabb csinalnak harom jobbra-fordulast, minthogy csak egyszer is
balra kelljen fordulni.

31. A "Semmi.... nem erdekes" mondat t e l j e s e n mast jelent, ha no
mondja mintha ferfi mondja.

32. MINDEN no tulsulyos, mar csak a suly definiciojabol adodoan is, szoval
ne vitatkozzunk veluk errol.

33. Ha latsz egy ferfit a viraguzletben, es eppen nem Valentine-nap van,
akkor kezdhetsz a csavoval egy beszelgetest a kovetkezo szavakkal: " Na,
oszinten: mit csinaltal?"

34. A nok meguszhatnak egy gyorshajtasi buntetest, ha kulonbozo pofakat
vagnak. Egy ferfit viszont ugyanezert meg pofan is vaghatjak, a buntetes
tetejibe.

35. A noket a b s z o l u t hidegen hagyja, hogy van-e humomerzeked - a
kozhihedelem ellenere is. Ha nem hiszed, legkozelebb kerdezd meg: Mi legyen?
Mel Gibson film, vagy hallgatunk egy kis Hofit?

Megy a film a moziban, amikor is hatulrol egy hang felhangosan megjegyzi:
-Itt b...nak.
Nehanyan morognak, van aki kuncog, a film megy tovabb. Kis ido utan megint
megszolal az elobbi hang:
-Itt b...nak.
Nehanyan forgolodni kezdenek, de a sotetben nem latszik semmi kulonos.
Amikor harmadszor is elhangzik a megallapitas, valaki felkapcsolja a
vilagitast es tenyleg, az utolso sorban egy no egy pasi oleben ul, elegge
felreerthetetlenul. Persze fulig vorosodik es hogy zavarat palastolja igy
szol:
-Je'...Es pont engem.....

Most hallottam a teveben, hogy megszunt a vasutas sztrajk. Orulok, mert mar
nekem is gondot okozott, hogy nem jarnak a vonatok. A dolgozoknak ime egy
level:
Tisztelt MAV dolgozo!
Megertjuk es toleraljuk az On torekveseit, csak igy tovabb!
Megertesunkert csak a kovetkezoket kerjuk cserebe:
1. Ha On netan a korhaz intenziv osztalyara kerulne es az apolonok az
orvosokkal karoltve ket hetes sztrajkot hirdetnenek, ne vessze el a
turelmet! Elegseges szolgaltataskent az agytalat megkapja.
2. Ha Onnek iden felvetelizne negyedikes gimnazista gyereke, es a tanarok az
erettsegi idejere idozitenek 15 napos sztrajkjukat, legyen megerto! Osszel
van poterettsegi. Elegseges szolgaltataskent mukodik az iskolai bufe.
3. Ha a pekek szakszervezete sztrajk miatt nem sutne kenyeret, ne
mergelodjon! Elegseges szolgaltataskent a kenyercimkeket megvasarolhatja.
(Ezt a nyomda dolgozoi allitjak elo, mi csak ragasztjuk.)
4. ... ... ... 216. ... ... stb.
Megerteset elore is koszonjuk!
Az orszag egyeb (lenyegesen kevesebbert gurizo) lakossaga.

A minap kaptam meg egy kivonatot az osztrak hadsereg karacsonyi unnepsegekre
vonatkozo szabalyzatabol. Ebbol csak a legjobbakat forditom le nektek
(kiadas Horsching 20.11.89 szam 62.983 - 3630/01/89):

§2. Szolgalati karacsonyfak felallitasa:
A szolgalati karacsonyfakat csak szakemberek allithatjak fel, a kozvetlen
felettes utasitasara. A felettesnek figyelnie kell, hogy:
2.1 az also, vagyis a csucsaval ellentestes veget egy a befoglalando veg
keruletenek befoglalasara alkalmas foglalatot alkalmazzanak.
2.2 a tartoba olyan mod foglaltatik bele a 2.1 pontban megnevezett veg, hogy
a fa fuggoleges allapotban alljon; szukseg eseten ezen tevekenyseg
ellenorzesere egy masadik hivatalnok alkalmazando.

§4. Betlehemi jatekok es enekek:
4.1 A megfelelo mennyisegu szemelyzettel rendelkezo helyeken a parancsnok,
avagy egy tapasztalattal rendelkezo idosebb tiszt vezetesevel betlehemi
jatekok eloada engedelyezett. Az eloadas megtervezesekor a kovetkezo
szerepeket kell betolteni:
- Maria: lehetoleg egy noi jellegu alkalmazott/katona
- Jozsef: idosebb altiszt vagy tisztviselo szakallal
- Gyermek: alacsonyabb novesu kiskatona
- Szamar, okor, juhok: a szemelyzet barmely retegebol az ennek a celnak
megfelelo egyenek.
- Harom kiralyok: vallasos hajlamu hivatalnokok.

Ul a horgasz a toparton es nyarson suti az aranyhalat.
Arra jon a cimboraja es remulten mondja:
-Megorultel, elbaltaztad a 3 kivansagodat!
-Aaa, ne izgulj azon mar tul vagyunk.

Ketto ember beszelget. Az egyik okos, a masik nemokos.
Az okos ajanlatot tesz:
 - Te, egyszeru, jatszunk talalos kerdezost! Ha olyat tudok kerdezni toled,
amire nem tudsz valaszolni, adsz nekem _100 Ft-ot_! Utana te is kerdezhetsz,
s ha en nem tudnek megfelelni, adok neked _1.000 Ft-ot_!
Megegyeznek.
Eloszor az okos kerdez:
- Negy laba van es ulnek rajta. Mi az?
- Nem tudom. Tessek, itt van 100 Ft.
Az okos orul.
- Na meg egyet kerdezek. Negy laba van es esznek rola. Mi az?
- Nemtom. Tessek, itt van 100 Ft.
Az okos meg jobban orul.
- Na, most kerdezz te!
- Hm, hijnye! Mi az: feldobod sarga, leesik kek?
Gondolkodik az okos, de nem tudja.
- Fogalmam sincs. Itt van 1000 forint. De megis, mi az?
- Oooo...Nem tudom. Tessek, 100 Ft.

Ket rendor dolgozik a parkban. Az egyik as egy godrot, a masik betemeti.
Egy arrajaro egy ideig figyeli, majd nem allja meg szo nelkul:
-Ne haragudjanak mar, egy ideje figyelem magukat. Miert assak azt a godrot,
ha ugyis megint betemetik?
Erre az egyik rendor:
-Az ugy van, hogy eredetileg harman vagyunk a brigadban. Don assa a godrot,
Erik ulteti a fat, es en toltom megint fel a fa korul a foldet, de Erik ma
beteg.

-Nyugodtan leveheti doktor ur azt a maszkot -mondja a paciens mutet elott a
sebesznek- ugy is rogton magara ismertem.

-Kepzeld, az anyosom megint aktiv. A vasutnal dolgozik.
-Igen, es mit?
-A vagonoknal o a visszataszito.

8. rész
Egy egyetemen a diakoknak, a biologia szakon, vizsgat kell tenniuk
ornitologiabol. Ez a vizsga nagyon fontos volt a felevuk szempontjabol.
Heteket toltottek tanulassal.
Vegul elerkezett a vizsga napja. A tanar kifuggesztett egy tablat kulonbozo
madarak labarol. Azt mondta a tanar. "Itt van a vizsgafeladatuk. Hatarozzak
meg a madarakat a labaik alapjan."
Korulbelul tiz perc mulva az egyik srac mergesen felallt. "A francba"
kiabalta a tanarnak. "Tudja, hogy le kell tennunk ezt a vizsgat, hogy
meglegyen a felevunk. Hogy tudott ilyet tenni velunk? " Majd elindult a
terembol kifele.
A tanar utana kialltott: "Kollega, hogy hivjak?"
A srac felhuzta a nadragja szarat es azt mondta:"Nem tudom uram. Mondja meg
maga."

Ket asszony beszelget a kutnal:
- Szomszedasszony, napok ota nem lattam, mi ujsag?
- Nem fogja elhinni, hogy mi tortent velem. Kepzelje, nehany napja egyedul
vagyok otthon. Csengetnek. Ajtok nyitok. Bajuszos ember az ajtoban. Kerdi:
az ura itthon van? Mondok: nincs itthon. Erre begyun, letaszajt az agyra.
Megb@sz. Elmegy. Masnap megint egyedul vagyok otthon. Megint csengetnek.
Ajtot nyitok, megint a bajszos. Kerdi: az ura itthon van? Mondok: nincs
itthon. Begyun. Letaszajt. Megb@sz. Elmegy. Harmadnap szakasztott igy jartam
véle. Most azon idegeskedek, hogy vajon mit akarhat az uramtol?!?...


Hogy hivjak a Feher Haz Ovalis Irodajat a Clinton-Monica affer utan?
Oralis Iroda...


Miert pisilnek a allva a ferfiak?
(Hogy ne csak a nokrol legyenek karorvendo viccek)

Amikor Isten megteremtette a Adamot es Evat felruhazta oket kulonbozo
tulajdonsagokkal. Miutan mar csak 2 maradt a zsakjaban elhatarozta elosztja
kozottuk. Elmondta a parnak, az egyik tulajdonsag az, hogy amikor vizel
akkor nem kell legugolni. "Ez nagyon hasznos dolog" mondta a parnak akiket
eppen az almafa alatt talalt. "Kivancsi vagyok, valamejotok szeretne-e ezt a
kepesseget?" Adam felugrott "Add nekem!" uvoltotte, "Nagyon szeretnem!
Kerlek, kerlek, kerlek, had legyen ez az enyem. Ez olyan nagyszeru lenne!
Amikor a kertben dolgozom, vagy az allatokkal foglalkozom, akkor csak
odaallok egy fahoz es hagyom, had jojjon. Ez tok jo lenne, telen akar a
nevemet is le tudnam irni a hoba. Istemen add nekem ezt az ajandekot" Es ez
igy ment egy jo darabig, mint egy, nos... egy kisfiu akinek pisilnie kell.
Eva csak mosolygott, es azt mondta Istennek, ha Adam tenyleg annyira akarja,
hat legyen az ove. Ha ez ot boldogga teszi, o egyaltalan nem banja ha neki
adja. Szoval igy tortent, hogy Adam kapta azt a kepesseget, hogy fuggoleges
helyzetben is tudott pisilni. Mikozben boldogan ugrandozott es az ujjonan
szerzett kepesseget gyakorolta, Isten belenezett a zsakja es igy szolt:
"Lassuk csak. Mi is maradt meg? O igen, a tobbszori orgazmus."

Skotok:
-Az uj cipod van rajtad?
-Igen, papa!
-Akkor lepj nagyobbakat, hogy ne kopjon!...

-Oszt mongya batyam, latott-e kend medvet?
-Egyszer lattam, de azse az vot.Az udvarlas szotara, a' la year 2000:

Attrakcio: A kanossag ekvivalenciaja egyetlen meghatarozott szemelyre
vonatkoztatva
Szerelem elso latasra: Ez akkor kovetkezik be, amikor ket szexualisan nagyon
kiehezett, de nem valami valogatos szemely talalkozik.
Udvarlas: Annak az aktivitasnak a koznepi neve, melynek folyaman hihetelen
mennyisegu idot, penzt es energiat forditunk egy szemelyre, hogy jobb
szinben tunjunk fel szemeben, de amelyet nem kulonosebben kedvelunk es
biztosak vagyunk benne, hogy meg kevesbe fogunk kedvelni a jovoben.
Fogamzasgatlas: a terhesseg megelozese kulonbozo taktikakkal, megpedig:
tablettak, kondom, spiral, talalkozas gusztustalan manusokkal, vagy sok idot
tolteni a szomszed gyerekei kozeleben (allitolag ez utobbi a
legmegbizhatobb)
Konnyu: Ferfiak meghatarozasa olyan nokre, akiknek a szexszualis moralja
megegyezik az ovekkel
Szikla: olyan no, aki megorzi szuzesseget a hazassagig
Szemezes: altalaban egyedulallo nok hasznaljak, mint ismerkedesi trukkot.
Nem mindig mukodik, mar csak annal az egyszeru oknal fogva sem, hogy a nok
szeme nem a mellukon van.
Barat: az ellenkezo nem ama kepviseloje, akivel a szex valamilyen oknal
fogva nem latszik jo otletnek
Kulonbozoseg: A no erzese a ferfi fele, amit a ferfi ugy fordit le, hogy:na,
ma se lesz semmi...
Erdekes: Az olyan nore mondja egy ferfi, aki hagyja hogy csak o beszeljen
Irritalo szokas: Azoknak a dolgoknak a gyujtoneve, amelyek olyan kedvesnek
tuntek az elejen, majd nehany honap mulva kibirhatatlanul irritalo lesz,
utana pedig valookka transzformalodik
Relativitaselmelet: Mielott valakit jol megnezel, eloszor nezd meg azt
akinek a kezet fogod
Nimfomania: A ferfi meghatarozasa arra a nore aki tobbszor akar szexet,
mint o
Frigid: ellenkezoje a fentieknek
Jozan: Kondicio, amelyben majdnem lehetetlen szerelemre gyulni
Nyafogo: A ferfiak mondjak olyan nore, aki tobbet akar a kozos eletunkben
mint csak szexet.

2 par minden hetvegen osszejar kartyazni. Egyik este John veletlenul leejt
egy lapot az asztal ala. Amikor lehajolt erte eszrevette, hogy Bill felesege
nem visel bugyit. Ezen ugy meglepodott, amikor fel akart hajolni az asztal
alol, beverte a fejet az asztal lapjaba. Teljesen el volt vorosodve amikor
vegre a helyere ult.
Kesobb John kiment a konyhaba inni egy kis uditot. Bill felesege kovette
majd megkerdezte tole:
"Tetszett amit az asztal alatt lattal?" John valaszolt, igen tetszett neki.
Mire a no azt mondta. Megkaphatod, de $100-odba fog kerulni.
Par pillanattal kesobb a ferfi valaszolt, tetszik neki az ajanlat. A no azt
javasolta, mivel Bill dolgozik pentek delutan, de John nem, igy penteken 2
ora korul, meglatogathatna.
Eljott a pentek es John el is ment 2 orara. Miutan kifizette a penzt,
bementek a haloszobaba es vadul egymasnak estek. Miutan John elment Bill is
hazaerkezett 6 orakor. Megkerdezte a feleseget:
- Delutan itt volt John?
- Igen beugrott egy par percre.
- Adott neked $100-t?
- Hat, adott - valszolta a no attol felve a ferje ugy is mindent tud.
- Jo - mondta Bill - John delutan odajott hozzam es kolcsonkert $100-t. Azt
mondta egy fontos talalkozora kell mennie, de hazafele beugrik hozzank es
visszaadja a penzt.

- Miert olyan puffadt monika Lewinsky arca?
- Mert visszatartja a bizonyitekot.

Bemegy a bacsika a gyogyszertarba.
- Cavintont kerek!
- Hany dobozzal?
- Mit hany dobozzal?

Uj lany erkezik a kollegiumba, akinek a gondnok rogton sorolja a legfobb
szabalyokat:
- A kollegium noi reszere a fiuknak belepni TILOS! Termeszetesen a lanyok
sem lephetnek a ferfi reszre. Aki ezt a szabalyt megszegi eloszor 1000Ft-t
fizet. Masodik szabalysertesnel a birsag 3000Ft. Aki harmadszor is vet, az
10000Ft-t koteles fizetni.
Mire a lany:
- Es mibe kerul a berlet?

Jelmezbalt rendeznek az iskolaban. Zsuzsika piros ruhaban, kezeben
kosarkaval jelenik meg.
- Minek oltoztel Zsuzsika? - kerdi a tanar neni.
- Piroskanak.
Petike fekete kopenyt visel, szajabol hosszu fogak allnak ki.
- Hat te, Petike minek oltoztel?
- Drakulanak.
A kis Pistike fejen csillagok vannak es madzagon huz maga utan egy csavart.
- Te minek oltoztel fel? - kerdi a meglepett tanar.
- Csillagfeju csavarhuzonak.

Megtortent dolgok egy Mobilcegnel:

1. Orosz no betelefonal felhaborodva, hogy miert van letiltva a kimeno hivas
a telefonjan. (epp csak 230.000 Ft-ert Roamingolt) A srac halal nyugodtan
mondja, hogy igy-meg ugy, benne van a szerzodesben, hogy fel even belul
kuldhetik akarmikor a szla-t. De a csajszi csak mondta, csak mondta, es
egyre hevesebb es elesebb lett a hangja, mire a srac halal nyugodtan
lenyomja a MUTE gombot, felemeli a fejet es asitva megszolal:
- Visicccs kurva, visicccccs!

S amikor a MUTE nem akar mukodni :))) :

2. Este a sracot azert hivtak fol az ugyeleten, mert a f@szi nem tudta
atkodolni a telefonjat. A fiu elmagyarazta tobbszor is, csillag, szamok,
kettoskereszt... de az ugyfel csak nem- csak nem ertette.
A srac erre odanyomott a MUTE gombra, es elkaromkodta magat:
- Ezt a kib*, bena seggfejet, nem igaz, hogy...
mire szomoru, es nyugos valasz erkezett a telefonbol
- Joo' van b*zmeg, haat en csak egy pek vagyok!
A srac azt sem tudta, sirjon-e vagy nevessen.

- Mit csinal egy ferfi ha a felesege kijon a konyhabol es atkapcsolja a TV-t
vmilyen kib****zott Loose-Mariara?
- Bemegy a konyhaba es leroviditi a lancot.

Horgasz kifogja az aranyhalat a Tiszabol. Az megszolal: teljesitem 3
kivansagodat, ha nem dobsz vissza!

Eddig azt hittem -tapasztalat hianyaban-, hogy a szoke no a szoke ferfi
talalmanya arra az esetre, ha sajat magat kell fedeznie. Szoke ferfit van
szerencsem ismerni. Most mar szoke not is.
Szitu:
- Exclusive fashion shop elnevezesu butikba be
- butikban vasarlo rajtam kivul egy
- szoke eladono meg szokebbre melirozva, tupirozva, 40kg, divinaci,
letracipovel a magassaga 198 cm, terdkalacsa messze vastagabb a combjanal,
mobiltelefon kezeben, mukoromvegeivel tartja, masik kezevel rozsaszin
ragogumi huzogatasa szajbol ki, ujjra teker, szajba vissza, telefonba
hummoges: aha, hüüüüüülye, hahahahahaha, aha, kimondtaaaaa?, nemnemnemnem,
nana.....
Velem egyutt harman vagyunk az uzletben. Elado holgy, akire ki van irva,
hogy sales assistant, latvanyosan befordul a fal fele tovabbra is
telefonalva, kicsit zokon veszi, hogy zavarjuk. Nezelodunk, arut levesszuk a
polcrol, megszemleljuk, tetszik, nem tetszik, draga, meg dragabb, ennyiert a
kovetkezo sarkon harom ilyet lehet venni. A masik vasarlo holgy kezebe akad
egy nadrag, szine megfelel, ara nagyjabol, fazon tokeletes, meret egy
szammal kisebb. Telefonalasban kenytelen volt megzavarni a sales assistant,
hogy hosszas vivodas utan megkerdezze, van-e ugyanebbol 38-as.
Bobtail kozolte, hogy ma mar nem divat 38-as meretnek lenni, 36-t is csak a
teltebb vendegek kedveert tartanak, amugy meg a molett divat a kovetkezo
sarkon van, majd folytatta a telefonbahummogest. Mellesleg én se vasaroltam
semmit. Ez az iden a harmadik boltocska ahol ezzel a szituval talalkoztam.
Tudni kellene a tulelesi strategiajukat.

Miert veres a pedofil farka?
???
Mert racsapodott az inkubator fedele!

Orvos setal a temetoben egyszer csak suttogast hall az
egyik sirbol:
Doktor Ur! Tudna nekem felirni valamit?
Most mar? Mit?
Fereghajto kene!

Mi a kulonbseg akozott ha egy orrszarvu jon ki a tobol, vagy egy no?
Az egyik ahogy kihuzza a vegtelen nagy segget a vizbol elkezd pruszkolni es
orditani, mig a masik aranyosan csovalja a fuleit!

Az allampolgarsagi vizsgan ugye azt is demonstralni kell, hogy milyen
mertekben sajatitottad el "valasztott hazad" nyelvet. Mindossze nehany
kerdes, de nem veszik tulsagosan szigoruan.
Szoval egy kinai a kovetkezo kerdest kapta: Mondjon mondatokat, amelyekben
szerepelnek a "green" a "pink" es a "yellow" szavak.
A kinai hosszas gondolkodas utan:
- The phone green , I pink it up, and said: yellow!


Hitler mar egy ideje szenved a pokolba, kezd beletorodni a sorsaba, de azert
nagyon kivancsi, mi lehet kint. Keri az ordogot, hogy legalabb egy hetre
visszamehessen. Nagy nehezen az ordog ad neki ket napot. Am legnagyobb
meglepetesere Hitler mar az elso nap vegen konyorog, hogy engedjek vissza a
pokolba. Az ordog nem erti a dolgot, ezert megkerdezi mi tortent.
- Ne is kerdezd valaszol Hitler, a nemetek seftelnek, a zsidok meg
haboruznak.

- Hogyan sir a csiga ?
(Na, most itt el kell jatszani, hogy karhossznyira a fejed felett torolgeted
a szemed.)
- Bruhuhuhuhuuuuuu !

- Mi a 20. legnagyobb tragédiája?
- Hogy a Titanaic sülyedt el és nem az Aurora!

Bocsánat kisasszony, emlékszik rám, az állatkertben a majomketrecnél már
ugy megbámultam....!
- Perce, jól emlékszem - feleli a kisasszony - de mondja, hogy szabdult ki?

Ujgazdagéknál társaság van és egy öregur meséli, hogy látta Pompeji
utolsó napjait!....
- Ne mondja - szól részvéttel ujgazdagné - és miben halt meg szegény?

Egy teniszversenyen igy szól egy öregúr a szomszédjához: Hallatlan! Ezek
a fiatal lányok, hogy néznek ki manapság! Nézze csak azt ott, azt a
fiatalembert!.....
- Pardon, - szólt közbe a szomszéd, az az én lányom....
- Bocsánat, uram, nem tudtam,hogy ön az apja!
- Na de kérem! Én nem az apja, az anyja vagyok - válaszolt felháborodva!

Bal van arisztokrataeknal. Odalep Arisztidhez egy holgy, nyujtja a kezet:
- Vanda vagyok.
Arisztid vegigmeri:
- Es oveg is!

- Hogy hivjak a karatezo ecetes halat?
- Bruszli.

Cukros bacsi megallit az uccan 2 kislanyt :
-Kislanyok ha leveszitek a kabatkatokat adok nektek egy-egy szem cukorkat.
Hat gondoljak miert is ne.
-Kislanyok ha leveszitek a bluzocskatokat adok nektek 2-2 cukorkat.
Hat ugye miert is ne leveszik azt is.
-Kislanyok ha a szoknyacskatokat is leveszitek adok nektek 3-3 cukorkat.
Erre odaszol az egyik a masiknak : - Te, mire ez megb@sz minket mi cukrosok
leszunk.

Kit visz magaval a golya, a roka meg a szarvasmarha a nyaralasra?

A golya a babajat, a roka a tyukjat, a marha meg a feleseget.


  1. Motel baratom kopirajtya:

   - Hogy jon le az oroszlan a farol?
   - ?
   - Egyszeruen: lion.


1)
Kellemetlen vendegek erkeznek. Unalmasan mulnak az orak, de a
vendegek a tavozasnak semmi jelet sem mutatjak. Egyszer igy szol a
hazigazda a felesegenek:
 - Add ide dragam az orvossagomat!
 - Milyen orvossagot? - kerdezik reszvettel a vendegek.
 - Hat azt, amelyiket 5 perccel lefekves elott szoktam bevenni.

Bemegy egy no a patikaba, es molyirtot ker. Mondja a patikus, hogy
van, de csak pirula alakjaban. A no vesz is 100 pirulat. Masnap
megint bejon 100-ert, harmadnap is. A patikus csodalkozik, hogy mi az
ordognek kell az a sok pirula, es meg is kerdezi.
 - No hallja, - feleli a no, - elkepzelheti mennyi vesz karba, mig egy
pirulaval eltalal az ember egy molyt!-Hogy nez ki a cigany mozi?
-??
-Egy sor (oltonyos) cigany , egy sor-tu"z.

A perverz kiraly fianak holnap szulinapja lesz. A kiraly megkerdi
porontyat, mijen ajandekot kivan erre a nagy napra.
-Azt kivanom, hogy holnap reggel mikor felkelek, az egesz
 udvar ve'rben usszon, levagott kezek, labak es fejek,
 hullak es torzo'k usszanak a verben...
Hat masnap reggel felkel az ifju herceg, kinez az ablakon es la'm
a kivansaga teljesult. De latja am hogy az udvar kozepen
valami mozog. Hat le is siet az apjahoz, hogy reklamaljon:
-Apam, nagyon szep az ajandekod, de valami mozog a kozepen,
ott valami meg e'l!Errol nem volt szo!!
-Gyere fiam, ez egy meglepetes, nezzuk meg!
Oda is mennek, hat ott van egy ember, a kezei es labai le vannak
vagva. Odaszol neki a kiraly:
-Kezdheted!
A nyomorek megszolal:
-Happy birthday to you, happy birthday ....


(MVP-sek figyelem!!)
Tudjatok milyen hangja van a repulo" pinaszorszalnak??
(Most ko"pjetek egyet es meghalljatok!)	mooricka az iskolaaban maar majdnem bent megy ki(gy.k.: raajoett a
szaraas), elkezd haat jelentkezni,meg taniitooneenizni, mire a tanerooe:
	- mooricka, tuerelem...
	- de, taniitoo neeni, taniitoo neeni...
	- mooricka, mondom, tuerelem roozsaat terem...
	- baszhatja a roozsaajaat, a bimbooja maar a gatyaamban van!

	hoofeheertke huepeogve seetaal az erdooeben, talaalkozik a medveevel
	- te, hoofeheerek, mieert siirsz?
	- medvekoma, levesztettem a szuuezhaartyaamat(???), mondd nem laattad?
	- nem
	megy tovaab hoofeheerke, siir tovaab, talaalkozik a farkassal, neki is
mindja mi az aabra, de ooe sem laatta, aztaan talaalkozik a rookaaval, mondja
neki is, mire a rooka:
	- te, een reggel laattam egyet, nem egy nagy lyuk volt a kozepeeben?
	- nem, heet kicsi

	a toerpeek lesik amint hoofeheerke fuerdooezik, egymaas haataan aallnak,a legf
elsooe koezvetiit (szepesi gyuri volt a magyar neep szeme, ... ), a toeb-biek
meg adjaak tovaab a hiirt:
	-levetette a szokanyaajaat, levetette a szoknyaajaat, leveltettee ...
	- levetette a bluuzaat, levetette a bluuzaat, levetette ...
	- leuelt, leuelt,leuelt,....
	- felaalt, felaalt, nekem is, nekem is...

	keet gazda verseng, hogy mejikuek kuutjaaban tisztaab a viiz, az egyik
gondol egy nagyot, bekueldi kivizsgaaltatni, nagysokaara joen a vaalasz:
		uram, az oen lova cukorbeteg

	proobaaltam megfejteni a :..::. ..:.::. viccet, de hiaaba tapogattam,
semmi, csak a monitor lett csupa uujlenyomat, nics valakinek bray(iigy iirjaak?
)monitorja???


kapaszkodjatok, ez marha joo lesz:
	nyuszika felkel reggel, kiseetaal a reepafoeldre, felhuuz egy szeep ree-paat,
elmegy vele a patakpartra, megeszi a reepaat, iszik raa egy nagyot a
patakbool, leuel egy kooere, kiveri (vajh mit?), felveszi a koevet, fejbenyomja
vele magaat elaajul
	maasnap reggel kaabultan eebred, nyuujtoozkodik egy nagyot, majd megszo-lal:
    - ez aztaan az eelet: kaja, pija, sex, narkoo
	keet bolha cigarettaazgat, arra joen egy kutya, az egyik megszoolal:
	- na, dobjuk el a csikket, joen a busz


9. rész
A Matematikus, a Fizikus, es a Mernok Skocian keresztul utaztak, mikoris
megpillantottak vala egy fekete baranyt(nem celzas).
-Hohoo!-Szo'la a Mernok-Tehat a skot baranyok feketek!
-Nem ugy van a!-Korrigal a Fizikus-Ugy ertetted, hogy NEHANY skot barany
fekete.
-Arrgghhhh...-Leplezi undorat a Matematikus-Mindossze annyit tudunk, hogy
LEGALABB egy barany van Skociaban, es ezen barinak LEGALABB egy oldala
fekete.

Hellobello!

K: Mi a neve az etiop divatlapnak?
V: Borda

K: Hany gyereke volt Csa'k Ma'te'nak?
V: Termeszetesen harom. Ebbol ketto torvenyes es egy pedig torvenytelen.
  A ket torvenyes Csa'k Norisz es Csa'k Berri, a torvenytelen meg Nemcsa'k
  Ka'roly.


               DIAGNOZIS

Az orvos banatos arccal mondja Kis anyosanak:
 - Asszonyom,legyen elkeszulve a legrosszabra,a kedves veje legfeljebb mar
  csak egypar orat elhet.
 - Na tessek! Most mit csinaljak azzal a sok orvossaggal ??

               LATOGATAS

Mazga hazajon,ranez a falra,aztan igy szol a felesegehez:
 - Na, megint itt jart az anyad ?
 - Itt volt, de te honnan tudod ?
 - Mert le van kopve az arckepem !

                ÓCSKÁS

Kovacsekhoz becsenget a handle.
 - Nincs, kerem, valami ocska vacak, amitol urasagod szivesen megszabadulna ?
 - Varjon egy pillanatig, mindjart jon az anyosom.

             ONZETLEN AJANDEK

 - Hova viszed azt a ket libat ?
 - Az anyosomnak. Tegnap azt mondta, hogy a fel eletet odaadna egy libaert.

               KLASSZIKUS

Kovacs anyosa mondja vejenek:
 - Kapzeld, a Szabo tegnap azt mondta, hogy klasszikus arcom van.
Kovacs vallat von:
 - Az a hulye azt hiszi, hogy ami regi az mar klasszikus.


™ld meg mind! Isten majd szétv logatja...

Addig j r a korsó a kútra, míg be nem vezetik a vezetékes vizet!

Aki m snak vermet  s: sír só vagy földmunk s.

Aki nem tud úszni, ne m sszon f ra, mert elüti a villamos.
Mi ebből a tanuls g?:
Senki ne igyon mosatlan gyümölcslevet!

- Miért jó a terhes nőnek?
- Nem veri orrba a lengőajtó

- Hogy hívj k a cig nyt öltönyben és nyakkendőben
- V dlott,  lljon fel...

- Mi lesz a Csipet Csapatból az atomkatasztrófa ut n?
- Cifet Cafat

- Hogy mondan d m sképpen a 11:59:59 mp-et?
- Chip és Dale (Csip és dél)

- Mi az: Csontv z a bokorban?
- A tavalyi bújócska győztese...

- Miért nem hord törpilla tampont?
- Folyton r lépne a zsinórra...

- Hogy halt meg a rendőr felesége?
- Vasalta a függönyt, s kiesett az ablakon...

- Megy az úton egy okos rendőr, egy buta rendőr és hófehérke, tal lnak egy 500-
	ast, ki veszi fel?
- A buta rendőr, mert hófehérke és okos rendőr csak a mesében van...

- Mi az? Nappal ugat éjjel úszik?
- Az anyós protézise...

- Mi a KGST címere?
- Zöld mezőben hét sov ny tehén egym st feji...

- Mibe őrült bele az indi n törzsfőnök?
- Kapott egy új bumer ngot, és el akarta dobni a régit...

- Mi lesz egy zsir f és egy vakond keresztezéséből?
- Fúrótorony..

- És egy kígyó és egy sündisznó keresztezéséből?
- Szögesdrót... 

- Miért halt meg a TV Maci?
- Mert köpött.

- Mondj egy téli zöldséget!
- Síparadicsom.

- Hogy hívj k a terhes any k versenyét?
- Vetélkedő.

- Hogy hívj k a kommandós sünt?
- Action. [Eksön]

- Bekopognak a rendőrhöz, kiszól:
	- Ki az?
	- Én!
	(magárabök) - ÉÉn???

 Két rendőr barkochb zik:
		- Személy?
		- Fémből van?
		- Akkor pléhb nos.
	
 Két vasutas barkochb zik:
		- Személy?
		- Nem.
		- Akkor gyors...

 Az apa kinn ül a v róteremben és v rja, hogy megnézhesse az ujszülöttet. Egy-
szercsak beront a nőgyógy sz, odanyújtja a gyereket, de az utolsó pillanatban
visszar ntja, a l b n l fogva hozz csapkodja a falhoz, ledobja a földre,
 r ugr l, dek zgat vele egy kicsit, majd egy bombagólt lő az íróasztalba. 
 Majd végül odaki ltja a hal lrav lt ap nak: "Elnézést Uram, csak vicceltem..
Halva született.."

 A sheriff kinn szivarozik az irod ja előtt, egyszercsak jön egy cowboy, lelö-
vi a sheriff szivarja végét, majd elki ltja mag t: "I'm John".
 Bev gtat a v rosba mégegy cowboy, ő is lelő a sheriff szivarj ból egy darabot
s elki ltja mag t: "I'm Jim".
 Bev gtat mégegy, lelövi a sheriffet, s elki ltja mag t: "I'm sorry".

 Éjszaka  tv g a púpos a temetőn, egyszer csak eléugrik egy kis törpe, s meg-
kérdi a púpost: - Mi van a h tadon púpos?
		- Egy púp
		- Kell az neked?
		- Nem.
 A púpos hirtelen felegyenesedik, s boldogan sét l keresztül v roson. Szembejön
vele a s nta, akinek elmeséli mi történt. A s nta fejvesztve rohan a temetőbe
elé is odaugrik a törpe.
		- Mi van a h tadon te s nta.
		- Semmi...
		- Akkor nesze itt egy púp!

 Utazó var zsló érkezik a v rosba, s elsőként a s nta és a pösze kerül sorra.
Beküldi őket a var zsló egy s torba, hókusz-pókuszol egy kicsit, majd elki ltja
mag t:
		- S nta dobd el a botod!
Kirepül a bot, hatalmas durran s, majd egy hang:
		- A sz nta eleszett.

Két részeg megy a sinek között, egyik megszólal:
		- Hajj koma, de hosszú ez a lépcső!
		- Az semmi, de milyen alacsonyan van a korl t!
		- Sebaj, hallom, hogy mindj rt jön a lift. 

A mezőgazd sz bemegy a logopédushoz, s elpanaszolja, hogy a dadog sa nagyon za-
varja a munk j ban. Az orvos megkérdi :
		- Miért?
		- HHH t tutututudja ééén csirkékkel foglalkozom, s mmmikor 
		bebebehajtom öööőket az ólba, mmmmindig kkkkijön kettő, erre
		 azt ki ltom:
		- Menjetek a pipipipics ba, erre meg kijön az összes.

 Az ifjú apa elhat rozza, hogy mindíg igazat fog v laszolni a fi nak. Ez
megy is a fiú 6 éves kor ig, de mikor a Dunaparton sét lva megl tnak egy
"emeletes" kuty t, Pistike megkérdezi, mit csin lnak azok? Az apa zavarban van,
végül bevallja, kiskuty t. 
 M snap reggel Pistike hirtelen benyit a szülei szob j ban, ahol apja és anyja
éppen ...-nek. Pistike ismét felteszi a kínos kérdést, mire apja ismét őszintén
v laszol: ™csikét. Mire a fiú:
		-Papa, nem fordítan d meg anyut? Én ink bb kiskuty t szeretnék.

A rendőr éppen a logik t tanulja a rendőriskol ban, de nem érti, ezért megkéri
az egyik bar tj t, hogy magyar zza el neki. A bar t el is v llalja, s megpró-
b lja r vezetni a rendőrt.
	- Van akv riumod?
	- Igen.
	- Ezek szerint halaid is vannak?
	- Ez fantasztikus, hogy tal ltad ki?
	- Ezek szerint te szereted a t rsas got.
	- Igen.
	- Teh t valószín–leg van feleséged és gyermekeid is.
	- Igen.
	- Ezek szerint te heteroszexu lis vagy...
A rendőr csod lattal néz fel bar tj ra, s siet elmondani egy m sik rendőrnek a 
tanultakat, aki szintén nem értette a dolgot. El is kezdi felmondani a leckét:
	- Van akv riumod?
	- Nincs.
	- Akkor te egy rohadt buzi vagy...

Az  llatkertben az  llath zban elszabadul egy denevér. Az ügyeletes poszt ki-
sz ll a helyszínre, majd rövid kergetőzés ut n sikeresen elfogja az  llatot,
majd behúz neki egyet, csépeli egy darabig, majd a földre dobja a denevért és
r ugr l. Végül magasra emelve a döglött  llatot elki tja mag t:
	- Batman, batman, csalódtam benned...

H rom béka ül a tóparton az első szól:
	- Brekk.
 A m sodik:
	- Brekk.
 A harmadik:
	- Brekk-brekk.
Erre az első előkap egy coltot s lelövi a harmadikat. 
	- Ez miért csin ltad, kérdi a m sodik
	- Túl sokat tudott..

A cig ny beleesik a meszesgödörbe s nem tud kik sz lódni sehogysem. Felki lt
a t rs nak:
	- H  Gazsi te, nyúcs  m  le egy lap tot.
	- H  miv n K csi, ké perce vagy fehéember s m ris dógozni akarsz?

A cig ny v gtat le a lejtőn egy biciklin. Egyszercsak eléugrik a rendőr:
	- Meg llj cig ny nincsen l mp d.
	- Na ugoj rendő, me fékem sincs.

Két rendőr elhat rozza, hogy megtanul valami újat, ne mondhass k róluk  llan-
dóan azt, hogy ők semmire sem képesek. Hosszas vita ut n elhat rozz k, hogy
megtanulnak j rni a vizen, hiszen azt úgyse tudja senki m s. Több éves gyakor-
l s ut n büszkén sét lnak a Margithíd alatt, mikor egyszercsak egy hangot 
hallanak a hídról:
	- Nézd a barmokat, még úszni se tudnak..

A r khoz bekopog hajnalban a cigi és az égett pirítós. A r k kiszól:
	- Ki az?
	- Mi vagyunk a r kkeltők..

A rendőr odamegy a juh szhoz:
	- H ny juha van?
	- Nemtudom.
	- Ha megmondom nekemadja az egyiket?
	- Persze!
	- 165.
	- Ez fantasztikus a mag é!
A rendőr felkapja az egyik jósz got, de ekkor megszólítja a juh sz:
	- Ha megmondom mi a foglalkoz sa visszaadja?
	- Igen.
	- Maga rendőr. 
	- Honnan tudta?
	- A pulit vitte el...

Az erdőben kitör a kommunizmus. A csiga fejvesztve menekül, de egyszercsak
eléugrik a medve:
	- Hov  mész csiga?
	- H t tudod, az erdőben kitört a kommunzimus, nekem is van h zam, a 
	  csal domnak is, megyek, nehogy be llamosíts k.
Erre a medve is elkezd rohanni, egyszercsak eléugrik a róka:
	- Hov  mész rókakoma?
	- Az erdőben kitört a kommunizmus, nekem is van bund m, a csal domnak 
	  is megyek, nehogy be llamosíts k.
A róka is futni kezd, majd elkezd gondolkozni:
	- Vörös is vagyok, sunyi is vagyok; be llok a p rtba.

A rendőr angolból nyelvvizsg zik. 1. kérdés:
	- Hogy van az, hogy: A viziló k rty zik.
 A rendőr gondolkozik, majd végül diadalmasan kijelenti:
	- Waterloo Bridge!

A rendőrök vizsg znak. Behívj k az elsőt, kihúzza a tételt, majd felkérik,
olvassa fel:
	- Iv Béla.
	- Ki van rúgva!
Szomorúan ballag ki a termeből, s figyelmezteti a következő vizsg zót:
	- Vigy zz ezekre a huncut sz mokra!
Következő vizsg zó bemegy, húz, majd felolvassa:
	- 6. Lenin.
	- ™n is ki van rúgva!
Kimegy, s figyelmezteti a következőt: 
	- Te nagyon vigy zz a bet–kkel.
Harmadik bemegy, húz, felolvas:
	- Marx.
	- Remek!
	- Akkor először kiemelem az x-es tagokat....

Két rendőr sét l a Balaton partj n. Igen meleg van.
	- Te, Józsi, be kéne menni és úszni egyet.
	- Nem, nem lehet, esetleg erre sét l a parancsnok és balhé lesz, ha
		nem j rőrözünk a helyünkön.
Hosszan vit znak, majd bemennek úszni egyet. 10 perc úszk l s ut n észreveszik,
hogy a parancsnok közelg.
	- Te, Józsi, most meg mit csin ljunk?
	- Bukjunk le!
	- (ordítva) Parancsnok úr... Parancsnok úr!

A farkas sét l az erdőben. Egyszercsak elsz ll a feje felett a nyuszika és el-
ordítja mag t:
	- Farkaskoma, kérsz egy pofont?
Azt n sz ll tov bb a medve felé, mikor odaér neki is leordítja:
	- Medvekoma, kérsz egy pofont?
	- Igen!
	- Akkor menj az erdő végére, én is ott kaptam....

A nyuszika ül az erdő szélén és reszeli a körmét. Arra jön a medve s megkérdi:
	- H t te meg mit csin lsz, nyuszika?
	- Hegyezem a körmeimet, s ha majd jön az oroszl n széttépem darabokra.
Nemsokkal később befut a farkas is, és ő is megkérdezi nyuszik t:
	- Mit csin lsz, nyuszika?
	- Hegyezem a körmeim, és ha jön majd az oroszl n jól széttépem..
Rövid v rakoz s ut n arrajön az oroszl n és megkérdezi:
	- Mit csin lsz, nyuszika?
	- Reszelgetem a körmeim és hülyeségeket beszélek.

Két rendőr helyszinel egy borzasztó g zol sn l. Az egyik dikt lja:
	- A test az út közepén hever, az egyik kar félig a lefolyóban, a 
		fej a j rdaszegélyen....
	- Te, a j rdaszegély milyen 'j'?
	- (félrerúgja) Ird azt, hogy az úttesten.

Kov cs 11 sorkatona anyja meghal, és felkérik az őrmestert, hogy közölje vele
tapintatosan a rossz hírt. Az őrmester kimegy és sorakozót rendel el.
	- Lépjenek ki az  rv k.
	- Maga is Kov cs....

Faluról megérkezik Miska b csi Bpestre és a p lyaudvaron leint egy taxit.
Pont egy mercit fog ki és izgatottan érdeklődik a taxistól:
	- Mondja és elöl az a kör mire szolg l.
	- Na v rjon megmutatom...
Becéloz egy gyalogost, majd az utolsó pillanatban félrer ntja a korm nyt..
Erre Miska b csi:
	- Na l tja, nem ér semmit a maga célkeresztje, ha nem nyitom ki az
		ajtót, elhib zza...

A pap és a futballrajongó egym s mellett foglaltak helyet a meccsen.
Nyilasi vezeti a labd t, helyzetbe hozza mag t, majd lő egy bődületes kapuf t.
A rajongó idegesen ordít:
	- Hogy az a .... isten ..ssza meg, nem mellé ment.
	- Fiam, nem illő istent k romolni, mert lesúlyt r d
™t perc múlva ismét Nyilasi kerül helyzetbe,  m fölé rúgja..
	- Hogy az isten ...ssza meg, nem fölé ment..
	- Fiam, ne k romold istent, mert örökös szenvedést ró ki r d...
Tíz perc múlva újra helyzet, mellé.
	- Hogy az a ....
Lesúlyt egy vill m és hamuv  égeti a papot. Erre megszólal föntről egy öblös
hang:
	- Hogy az isten ...ssza meg, nem mellé ment...

Pistike hazaér az iskolából, és meglepve látja, hogy nővére  ál a zuhany alatt, 
dörzsöli a mellété és azt mondogatja, hogy:
	- Férfit akarok.. Férfit akarok.
Másnap Pistike immár rutinosan beles a fürdőbe, s ismét látja, hogy nővére
a mellét masszírozva mondogatja:
	- Férfit akarok.. Férfit akarok...
Harmadnap ismét benéz, de nincs ott, ellenben a szobájából nyögések 
hallatszanak, benéz, és látja, hogy a nővére épp egy férfival van.
Azonnal levetkőzik ő is be ál a zuhany alá és mellét masszírozva mondogatni 
kezdi:
	- Versenybiciklit akarok... Versenybiciklit akarok.. 

Az eladó egyszercsak meglepve l tja, hogy beront egy vak az  ruh zba, majd
a pór zn l fogva elkezdi pörgetni a kuty j t a feje felett. Odamegy s 
megkérdezi a vaktól:
	- Mondja uram, mit csin l?
	- Körülnézek...

Két székely barkohbázik:
	- Hmm....Göndörödik?
	- Hmmm.. Igen!
	- TcTcTc..Bodorodik?
	- Hmm.. Igen!
	- Sssz.. Pödörödik?
	- Hmm...Igen!
	- Akkó' DNS molekula..

Az idegenforgalom...
	- Two Martini, please!
	- Dry?
	- Nein, zwei!

10. rész
A székely fenyegeti a fiát:
	- Ha nem hagyod abba a nevetést, én hozzádvágom ezt a fejszét!
A gyerek tov bb nevet...
	- Fiam, mostmár tényleg hozzádvégom...
Tov bb röhög a fiú.. A székely elhajítja a baltát, a fiú félrehajol,
és az eszköz egyenesen az éppen belépő asszony fejébe fúródik...
A székely megpödri a bajuszát, és szól:
	- Hmmm... Igy sem rossz!

Gorbacsov beszédet tart. A nézőközönség sorai közt:
	- Uram, nem venné le a kalapját, nem látom jól Gorbacsov elvtársat!
Nemsok ra...
	- Uram, nem húzódna egy kicsit arrább, még mindig nem látom 
	 tökéletesen!
Nemsok ra...
	- Uram, kérem, csak még egy picit..
	- Távcsövet ne adjak?
	- Nem, köszönöm, az van a puskámon is...

Az arab bemegy a b rba és azt mondja a pincérnek:
	- blahblahblablaCOCA-COLA
	- Elnézést uram, nem értettem, egy jéghideg micsod t?

Megy a cig ny a feleségével meg a csecsemő gyerekével. Elérkeznek egy folyóhoz,
mely mellett a tábla hirdeti:"Aki itt  átúszik, az fehér ember lesz.
Elhatározzák, hogy  átúsznak, de nem bírják  átvinni a gyereket is.
    -Sebaj asszony,majd visszajővünk érte.
Átúsznak, mire az asszony:
    -Na,menny vissza érte!
Mire a férje:
    -Egy cigányért?! 

Az egyszeri strandon sütkérező ember egyszercsak meghall egy mennyei hangot:
	- Áss!
Rövid  ásás után rábukkan 3 aranytallérra. Nemsokára a hang megszólal:
	- Kaszinó!
Az ember bebandukol a városbaé s bemegy a kaszinóba. A hang ismét szól:
	- Rulett!
Beváltja a pénzt és odasétál a rulettasztalhoz. A hang:
	- 26!
Feltesz minden pénzt a 26-osra, pörög a kerék, s a krupié elrikkantja magát:
	- 27!
Erre a hang:
	- Basszameg!