Adatbázis rendszerek II

Témakörök és ismeretek


elso resz az alap temakor
 1. Tranzakció kezelés
 2. tranzakció fogalma és szükségessége, ACID elvek és szükségességük, history fogalma, RA history, ACA history, ST history, SR history, S history, megvalósítandó history, zárolás elve, zárolás, zárolás módjai, 2PL fogalma és szükségessége, deadlock fogalma, deadlock kezelése WFG és Timeout), időpecsét alap ú ütemezés, TO ütemezés működési szabályai, optimista ütemezési módszerek, recovery folyamat célja és működése, REDO és UNDO naplók, izolációs szintek: dirty read, átlapolt írás, ismételhető olvasás

   

  ---------------------

   

  konfliktus fogalma és jelentősége, tranzakció formális felírása, tranzakciók ekvivalenciája, minimális ábrázolás, history formális fel&iacu te;rása, historyk ekvivalenciája, history szintek kapcsolata és a kapcsolatok bizonyítása, lost update jelensége és kapcsolata a history-val, zárolás típusai, 2PL és history sz int kapcsolat bizonyítása, Oracle tranzakció kezelése, ST-TO szükségessége és fogalma, TO és 2PL összevetése, optimista módszerek konfliktus kezelése, SGT gráf fogalma és felhasználása, Oracle zárolási utasításai, Read konzisztencia szintek, Tranzakció szintű read konzisztenica megvalósítáa, SCN módszer, Oracle recovery folyamat , SGA és háttérprocesszek, izolációs szintek megvalósítási alternatívái,

   

 3. Műveletek optimalizálása
 4. DBMS művelet feldolgozás lépései, optimalizálás szükségessége, optimalizálás belő lépései, QGM fogalma, QGM optimalizálás irányelvelei, QEP fogalma, QEP optimalizálás tipusai, Join tipusok ismertetése, elérési módszerek ti pusai, TPCA teszt szerepe, TPCA teszt lépései, TPCA adatmodellje, TPCA költségszámítása,

   

  ---------------

  QGM algebrai átalakítás szabályai, QGM optimalizálás végigvitele, QEP join költségek, QEP elérési módszerek, QEP elérési módszerek költségfüggvényei, indexelés szerepe használata, QEP lekérdezése Oracle-ben, eredmény értéke lése, beavatkozás a belső optimalizálási folyamatokba, indexek szerepe és felhasználásuk, TPC egyéb tesztjei,

   

 5. Védelem
 6. Védelem szintjei DAC és MAC védelemi modellek összevetése, Hozzáférés jogosultság márix működése, GRANT és REVOKE, objektum jog és privilégium, objektum jogok, szerepkör fogalma és hozzárendelése , MAC modell elemei, MAC hozzáférési szabályok és értelmük (normál és trusted) , írás, olvasás és módosítás esetén, dominancia fogalma, multi-level relation fogalma és oka, olvasás és írás MLR-ben

   

  -------------------

  Védelem kategóriái, Jelszó védelem mechanizmusa, továbbadott jogok kezelése, DENY , szerepkör létrehozása, nem default szerepkör és kezelése, jogosultságok le kérdezése, naplózás működése, Seaview modell, megbízhatósági osztály fogalma és beépülése, objektumok és szubjektumok nyilvántartása, működési szabályok, következtetések megakadályozása, MLr formális megadása, MLR szabályok: kulcs, NULL, hivatkozási, inter-instance. Update az MLR-ben

 7. Aktív adatbázis elemek
 8. Aktív AB szükségessége, alkalmazása. szabály fogalma és felépítése, kiváltó oktipusok, választevékenység tipusok, Trigger fogalma és működése, triggerek felhasználása, trigger magadása, műveleti vagy rekord szint, helyette sítő triggerek, hivatkozás az érintett rekord mezőire, PLSQL blokk felépítése, deklarációs rész, értékadás és IF szerkezet, ciklusok, SQL utasítások és PLSQL változók, kurzor fogalma, kurzor létrehozása, kurzor kezelése, hibakezelés elve, minta tr iggerek létrehozása

   

  ----------------

  Aktiv AB elemek megvalósítási alternatívái és azok értékelése, elterjedt szabály típusok, Postgres rule, több trigger egymásra hatása, végrehajt&aac ute;suk, saját hibák használata, parametrizált kurzor, módosítási kurzor, JOB fogalma és működése, JOB-ok kezelése, ALERT fogalma és kezelése, szabály feldolgozó rendsze r struktúrája, szabályok végrehajtási és ellenőrzési tipusai, rekordonkénti ellenőrzés módszere, kijelölési háló fogalma és célja, kijelölési háló működése, , rewrite módszer fogalma és felhasználhatósága, a módsz er bemutása

 9. ODBC és CLI, 4GL
 10. Kliens szerver strukúrák, ODBC szükségessége, ODBC komponensek, ODBC driver tipusok, egylépcsős és kétlépcsős driverek, e driverek öszevetése, ODBC API kapcsolat felvétel, ODBC API parancs átküldése és parancs fogadás. ODBC DSN fogalma és megadása,. ODBC driver és driver manager funkciói, ODBC működés lépései, ODBC kurzor használat, ODBC hibakezelés menete, CLI felület jellemzése, CLI összevetése a beágyazott SQL-lel.

  4GL és RAD fogalmak és előnyeik, 4GL jellemzése, 4GL komponensek, függetlenségi szintek 4G-ben, projekt komponensei, alkalmazás fejlesztés lépései, OO elvek megjelenése, esemény orientált programozás jelentése , ablak szerkesztők elemei és használata

   

  --------------

  ODBC handler kezelés elve és használata, Kurzor tipusok: statikus, dinamikus, kulcs vezérelt, információ lekérés és paraméter beállítás ODBC-ben, Postgres CLI jellemzése, kapcsolat felvétel, parancs kiadás, eredmény adatok fogadása, hibakezelés, ODBC FoxPro-bol, ODBC előnyei és hátrányai,

  Alkalmazás tárolása, futtatása, PowerBulder komponensei, library, application, ablakok, adatbázis kezelők, adatkapcsolat, beágyazott SQL, menu, adatkapcsolat tipusai, Profile

   

 11. OO és OLAP, DW

OODBMS fogalma, típusai, RDBMS korlátai, ORDBMS jellemzése, Postgres tábla öröklés, Postgres saját mezőtipus,. OLAP fogalma, OLAP és OLTP, OLAP egyedi igényei, DW fogalma, DW komponensei, adatfeldolgozás MD ad atmodell elemei, Hópehely séma, attribútum hierarchia,

 

------------------

öröklés megvalósítása a relációs modellben, OBST rendszer működése, OBST fejlesztés menete, Harmadik generációs DB rendszerek kiáltványa, Postgres függvények, Postgres TY PE és OPERATOR létrehozása, SQL3 forrásai, SQL3 új elemei

DataStore és DW összehasonlítása, DW adat konverzió jellemzése, DW adattisztítás típusai, aggregációs előszámitások tipusai, navigációs és asszociatív módszerek, egyedazonosítá si módszerek, DM célja