Szakmai önéletrajz

(Curriculum Vitae)

Név: dr. Vadász Dénes

Cím:

ME
IIT
Informatikai Intézet,
GEIAL
Általános Informatikai Tanszék
3515 Miskolc, Egyetemváros
tel: (46) 565-301
e-mail: vadasz@iit.uni-miskolc.hu

 

Születési hely, idõ: Gödöllõ, 1944. szept. 29.

Családi állapot: nõs, három gyermek

Szakképzettség:

Felsõfokú tanulmányok:

1962-67: Nehézipari Mûszaki Egyetem, Miskolc, Gépészmérnöki Kar, Gépgyártástechnológiai szak

1968-70: Nehézipari Mûszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar, szerszámgépek automatizálása szakmérnöki szak

Nyelvismeret:

Angol: beszélt

Német, orosz: szakiradolom olasása

Tudományos minõsítések:

1978: Nehézipari Mûszaki Egyetem, Mûszaki egyetemi doktori diploma (Okl.sz.:464)

1984: MTA, A mûszaki tudomány kandidátusa (Okl. sz.: 10108)

Munkaheleyek, beosztások, tevékenységek:

1967-77: Gépipari Technológiai Intézet, Budapest, tudományos munkatárs. Számítógépes technológiatervezési programcsomagok tervezése, programozása, ipari bevezet& eacute;s volt a feladatom. Jelentõs szerepet töltöttem be a TAUPROG programrendszerek fejlesztéséban.

1978-84: Ugyanott tudományos fõmunkatárs, majd tudományos tanácsadó .

1985-88: Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar, Gépészkari számítóközpont vezetõ. Munkatársaimmal megszerveztük és mûködtettük a Gépé szkari számítóközpontot, mint az egész egyetemet kiszolgáló egységet.

1988: Miskolci Egyetem, Gépgyártástechnológiai tanszék, egyetemi docens .

1989-95: ME, Informatikai Intézet, Informatikai tanszék vezetõje, egyetemi docens Megszerveztük és megalapítottuk az Intézetet, benne az Informatikai tanszéket. Átvettük az egyetem sok k arán a számítástechnikai alapoktatást és beindítottuk a gépészmérnöki szakon az informatikai szakirányos képzést. 1993-ban beindítottuk a mûszaki informatikai szakot.

1995-: ME, Informatikai Intézet, Általános informatikai tanszék vezetõje, egyetemi docens .

Külföldi tanulmányutak:

Fontosabb tudományos kutatási tevékenységek:

Számítógépes technológiai tervezésben alkalpmazható programrendszerek tervezése, programozása. Ezen belül a TAUPROG programcsomagok kidolgozásában vettem részt, meghatározó szerepet vállalva a TAUPROG-T programrendszer kidolgozásába. A szûkebb tématerületem a számítógépes mûveleti sorrendtervezés volt, melyben tegely- és tárcsaszerû alkatrészekhez egy a gyakorlatban is alkalmazható módszert dolgoztam ki.

Kutatási tevékenységem késõbb kiegészült oktatásmódszertani kutatásokra, illetve az általános alkalmazott informatika területén belül az operációs rendszerek, szoftverfejlesztési módszerek kutatására. Programozási ismereteim vannak ALGOL, FORTRAN, PL1, Pascal, C, C++ Java nyelveken, és ismerem az RSX-11, VAX/VMS, MS-DOS, Windows NT és különbözõ Unix operációs rendszereket, ezek felhasználói felületetit, az Internet hálózatot és szolgáltatásait.

Vezettem számítástechnikai laboratóriumok fejlesztési projektjeit (OMFB, TEMPUS és FEFA projektek), az IMPACT (Improvement in Automation and Control technology) Tempus JEP (2011-91) koordinációs b izottságának tagja voltam.

Felsõoktatási tevékenység:

Tananyagot oktatási módszereket fejlesztettem és oktattam a következõ tárgyakban:

Publikációk:

  1. The TAUPROG System Family: Application Experiences and New Results of Development. (Co-author: dr. T. Tóth) In Software for Discrete Manufacturing (Eds: J.P. Crestin and J.F. McWaters). Elsevier Science Publisher, New-York - Oxford, 1986.
  2. Tengely- és tárcsaszerû alkatrészek mûveleti sorrendtervezésének automatizálása. Kandidátusi értekezés, GTI, Bp. 1983
  3. Establishing Education for Engineers of Information Tecnology at the University of Miskolc. Software Engineering in Higher Education II. (Eds: J-L. Usó, P. Mitic, L.J. Sucharov, Co-author: Ficsor) Computational Mechanics Publications, Southampton, Boston, 1995
  4. Számítógépek, számítógéprendszerek tantárgy jegyzete, ME, 1995, 1996, 1997.
  5. Operációs rendszerek c. tantárgy jegyzete ME, 1996, 1997.
  6. Uncertain Information in Database Data Models. (Co-athor: L. Kovacs.) International Conference MTSDAPQC, Kosice, 1996, pp.165-171.
  7. WEB Browsers as Application User Interfaces. 4'th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems, Oradea, May 30-Jun 1, 1997, pp.132-136

Tudományos és közéleti tevékenység:

TMB megbízatásként több kandidátusi értekezés bírálója voltam, többször kandidátusi és PHD értekezés vitáján bizottsági tag voltam. Tagja voltam az Informatikai Tárcaközi Bizottság Szakmai Tanácsadó testületének.

Miskolc, 1997.